29/04/2023 - 10:11

Cấp nước sạch an toàn và đầy đủ phục vụ người dân 

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường (NS&VSMT) hằng năm từ ngày 29-4 đến ngày 6-5 do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các ban ngành Trung ương, địa phương và nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng giúp đạt nhiều kết quả đáng khích lệ về cấp nước và vệ sinh.  Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia NS&VSMT năm 2023 với chủ đề “Nước an toàn và đầy đủ cho mọi người” TP Cần Thơ triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể và cả cộng đồng trong bảo vệ nguồn nước, giữ vệ sinh môi trường, đầu tư phát triển và quản lý, vận hành tốt các công trình cấp nước, đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn, đầy đủ phục vụ người dân.

Nhân viên Trung tâm nước kiểm tra hoạt động của trạm cấp nước tại huyện Phong Điền.

Nhân viên Trung tâm nước kiểm tra hoạt động của trạm cấp nước tại huyện Phong Điền.

Những năm qua, TP Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực trong công tác cung cấp NS&VSMT nông thôn, góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân. Năm 2022, TP Cần Thơ có thêm 3.640 hộ dân được sử dụng nước sạch, nâng tỷ lệ hộ dân nông dân được sử dụng nước sạch trên địa bàn thành phố đạt 89,5%, tương tương với hơn 148.465 hộ dân được sử dụng nước sạch, vượt 0,5% so với kế hoạch. Thành phố phấn đấu tỷ lệ hộ dân nông thôn được cung cấp nước sạch đạt 91% trong năm nay.

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia NS&VSMT năm 2023, TP Cần Thơ đã đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức và tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên các trang mạng xã hội, trang web của tổ chức chính trị - xã hội, các trường học tại địa phương. Qua đó, nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, tổ chức các hoạt động ra quân làm vệ sinh môi trường, kiểm tra và bảo dưỡng các công trình cấp nước sạch gắn với thúc đẩy đầu tư, xây dựng các công trình nước sạch, nhà vệ sinh công cộng.

UBND TP Cần Thơ đã có công văn giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP Cần Thơ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia NS&VSMT năm 2023 theo chỉ đạo của Bộ NN&PTNT tại Công văn số 1977/BNN-TL ngày 31-3-2023 một cách trang trọng, thiết thực và hiệu quả. Theo đó, Sở NN&PTNT TP Cần Thơ đã xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia NS&VSMT năm 2023 tại thành phố. Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, TP Cần Thơ cũng quan tâm chuyển tải các thông tin và thông điệp của Tuần lễ Quốc gia NS&VSMT năm 2023 thông qua việc phát các tài liệu, tờ rơi và treo các băng-rôn, biểu ngữ và áp phích. Qua đó, nhằm chuyển tải nhiều thông điệp đến cộng đồng như: nước sạch và vệ sinh an toàn mang lại cuộc sống, sức khỏe cho tất cả mọi người; cộng đồng chung tay bảo vệ và giám sát chất lượng nguồn nước; bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường vì chất lượng cuộc sống; tiếp cận nước an toàn là quyền và nghĩa vụ của mỗi người; mỗi người, mỗi ngày hãy làm một hành động tốt để giữ gìn vệ sinh môi trường.

Trung tâm NS&VSMT nông thôn thuộc Sở NN&PTNT TP Cần Thơ (gọi tắt là Trung tâm nước) đã yêu cầu các phòng nghiệp vụ, viên chức, người lao động, nhân viên, cộng tác viên quản lý các trạm cấp nước triển khai  kịp thời và hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao khả năng phục vụ người dân và đảm bảo cấp nước liên tục, đầy đủ. Thực hiện cấp nước an toàn, đảm bảo an ninh nguồn nước, vệ sinh môi trường và thực hiện tốt vệ sinh cá nhân để hướng tới bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng công trình và kiểm soát chất lượng nước, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình cấp nước sạch. Tổng vệ sinh, quét dọn, giữ gìn sạch sẽ khuôn viên trạm cấp nước và kiểm tra, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị và mạng đường ống phục vụ cấp nước sạch.

Theo Trung tâm nước, không phải đợi đến Tuần lễ Quốc gia NS&VSMT đơn vị mới quan tâm thực hiện công tác vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng công trình cấp nước mà các công tác này luôn được thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm đảm bảo hệ thống được vận hành tốt. Đồng thời, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành công trình cấp nước sạch và ghi, thu tiền sử dụng nước, chú ý hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý, trữ nước và sử dụng nước an toàn cho gia đình. Phối hợp các địa phương và đơn vị có liên quan để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền vận động người dân tham gia sử dụng nước sạch, bảo vệ nguồn nước và các công trình cấp nước sạch, cũng như giữ vệ sinh môi trường. Qua đó, góp phần bảo vệ sức khỏe, cải thiện điều kiện sống cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo ông Nguyễn Thế Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm nước, đơn vị cũng luôn  đảm bảo an toàn điện, an toàn lao động, giữ vệ sinh sạch sẽ khuôn viên trạm cấp nước khi thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành các hệ thống cấp nước. Yêu cầu nhân viên và cộng tác viên quản lý các trạm cấp nước phải chú ý đảm bảo an toàn về điện khi sửa chữa, quản lý vận hành hệ thống và thay các thiết bị trong trạm cấp nước. Muốn sửa chữa phải ngắt điện và cúp CB tổng điều khiển. Các mối nối điện của máy bơm, của đường dây điện phải được đảm bảo cách điện an toàn, phải quấn băng keo cách điện. Trung tâm nước cũng quan tâm yêu cầu nhân viên quản lý các trạm cấp nước phải quản lý chặt chẽ khu vực trạm cấp nước. Cấm không cho bất cứ người không có phận sự quản lý trạm  (kể cả người thân) đi vào khuôn viên trạm cấp nước, phòng - hộp chứa máy bơm, đến gần khu vực giếng khoan hay nguồn nước mặt đang khai thác…nhằm phòng, tránh nguy cơ làm mất an ninh, an toàn hoạt động cấp nước.

Chia sẻ bài viết