17/02/2008 - 11:09

Cấp “giấy đỏ” không thu lệ phí địa chính

(CT)- Ông Dương Bá Diện, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP Cần Thơ, cho biết: TP Cần Thơ đã thực hiện miễn không thu lệ phí địa chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân kể từ năm 2008 (mức thu trước đây là 25.000 đồng/lần cấp giấy đối với đất ở tại khu vực phường; 10.000 đồng đối với khu vực khác). Ngoài ra, ngành tài nguyên và môi trường thành phố Cần Thơ còn tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp “giấy đỏ” xuống còn từ 10 ngày đến 30 ngày, tùy từng trường hợp cụ thể. Đối với việc cấp đất cho doanh nghiệp, thành phố cũng đang tiến hành thực hiện theo cơ chế “một cửa liên thông”, tạo điều kiện giao đất nhanh cho doanh nghiệp khi đầu tư vào thành phố.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ, tính đến nay thành phố đã cấp được khoảng 210.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích hơn 118.900 ha, đạt hơn 95% diện tích phải cấp. Trong đó, đất nông nghiệp và đất ở nông thôn đã cơ bản hoàn thành. Riêng đất ở đô thị, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận vẫn còn thấp (chỉ khoảng 87%).

NGUYỄN THANH

Chia sẻ bài viết