11/07/2012 - 22:38

Cần tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại huyện, quận, phường

Nhằm tháo gỡ những vướng mắc khi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện, quận, phường, ngày 11-7, tại Hải Phòng, Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng tổ chức tọa đàm: Góp ý dự thảo báo cáo tổng kết bước 2 thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường.

Việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND tại huyện, quận, phường được triển khai từ 25-4-2009 tại 67 huyện, 32 quận, 483 phường của 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã đạt được kết quả bước đầu như: Quyền đại diện của người dân, sự tham gia của nhân dân trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở huyện, quận, phường vẫn được bảo đảm. Hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh, thành phố đối với các cơ quan trên địa bàn huyện, quận nơi thực hiện thí điểm đã từng bước được đổi mới, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu nhấn mạnh một số yếu tố cần thực hiện trong thời gian tới khi không tổ chức HĐND tại huyện, quận, phường gồm: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn để đảm bảo sự vận hành của bộ máy chính quyền địa phương nơi thực hiện thí điểm; tiếp tục triển khai mô hình cho đến khi có hệ thống văn bản pháp luật phù hợp, lúc đó mới tiếp tục đánh giá nên hay không nên thực hiện không tổ chức mô hình này; sớm ban hành chế tài giám sát của Mặt trận Tổ quốc đối với chính quyền địa phương...

MINH THU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết