04/10/2017 - 21:30

Cần Thơ thu hồi quyết định bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng

Chiều 4-10, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết vừa ký quyết định số 3704/UBND-NC để thu hồi và hủy Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 26-2-2016 về tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ.

Lý do thu hồi được thực hiện theo Công văn số 1825-CV/UBKTTW ngày 15-8-2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thông báo số 14-TB/BCS ngày 13-9-2017 của Ban cán sự Đảng UBND Thành phố Cần Thơ tại cuộc họp ngày 11-9-2017. 

Ông Vũ Minh Hoàng được Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Nguyễn Quốc Việt ký Quyết định chuyển công tác về UBND Thành phố Cần Thơ vào ngày 17-2-2016, khi đang du học ở Nhật Bản. Đến ngày 26-2-2016, ông Hoàng được lãnh đạo UBND Cần Thơ ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ.

 Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, UBND Cần Thơ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Hoàng trong khi đang đi học ở Nhật Bản, không có hồ sơ đảng viên, không thẩm định hồ sơ cán bộ công chức, vi phạm nguyên tắc, quy trình về công tác cán bộ. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ đạo UBND thành phố Cần Thơ nghiêm túc kiểm điểm, xem xét, làm rõ trách nhiệm của Thường trực UBND thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng từ Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ về giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng chỉ đạo UBND Cần Thơ thu hồi và hủy bỏ quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng...

 THANH SANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết