12/06/2012 - 09:39

Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII:

Cần nâng cao chất lượng điều hành quản lý ngân sách

(TTXVN)- Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 11-6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010 và Bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.

Những băn khoăn trong vấn đề quyết toán chi ngân sách năm 2010, những bất cập trong việc quản lý điều hành ngân sách như nhu cầu lớn nhưng chi không hết, phải chuyển nguồn sang năm sau, nhiều khoản chi vượt dự toán chưa đúng với nghị quyết Quốc hội... đã được các đại biểu quan tâm thảo luận để tìm biện pháp tháo gỡ, nâng cao chất lượng điều hành quản lý ngân sách.

Phân tích những vấn đề nổi lên trong báo cáo quyết toán ngân sách năm 2010 của Chính phủ, đại biểu Bùi Đức Thụ (Lai Châu) chỉ rõ: Quyết toán chi ngân sách năm 2010 không hoàn toàn là số thực chi ngân sách nhà nước. Quyết toán này có một phần bao gồm cả số đã tạm ứng từ Kho bạc nhà nước nhưng chưa đủ điều kiện quyết toán cho năm 2010 chuyển sang năm 2011 và một số lớn là chi chuyển nguồn mà trong năm 2010 chưa chi hết. Đây là số chưa đủ điều kiện quyết toán. Việc quản lý điều hành ngân sách năm 2010 cũng còn nhiều bất cập, bội chi trên 109.000 tỉ đồng, nhiều khoản chi vượt dự toán lớn nhưng nhiều khoản chi quan trọng lại thực hiện thấp hơn dự toán được Quốc hội quyết định, chi không hết, phải chuyển nguồn lớn là điều hết sức không bình thường. Đối với ngân sách địa phương, nhiều địa phương kết dư lớn làm ảnh hưởng đến chất lượng điều hành quản lý ngân sách. Vấn đề điều hành ngân sách cũng chưa sát với nghị quyết của Quốc hội.

Các ý kiến cũng đề cập đến việc phân giao vốn nhiều chương trình mục tiêu quốc gia còn phân tán, giữa các chương trình còn có sự chồng chéo về mục tiêu, chưa thực sự chủ động lồng ghép các nguồn lực trên địa bàn để thực hiện. Đại biểu Bùi Sỹ Lợi (Thanh Hóa) phân tích: báo cáo quyết toán đánh giá có 12 chương trình mục tiêu quốc gia nhưng có đến 8 chương trình mục tiêu quốc gia không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, hầu hết đều có vấn đề về mặt hiệu quả. Đại biểu kiến nghị Chính phủ nên đánh giá lại 12 chương trình này có đạt mục tiêu đề ra theo đúng lộ trình không, hiệu quả đến đâu, đạt bao nhiêu phần trăm mục tiêu. Bởi, đã là chương trình mục tiêu quốc gia thì phải có chủ trương, có thời gian, lộ trình không thể kéo hết giai đoạn này sang giai đoạn khác, năm này qua năm khác.

Cũng theo đại biểu, trong 16 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn mới có nhiều chương trình cùng mục tiêu nhưng nằm ở nhiều chương trình, cùng một nội dung nhưng rất nhiều bộ ngành tập trung để cùng giải quyết nên tiêu chí quản lý, hiệu quả của các chương trình đánh giá chưa đầy đủ. Đơn cử như khi giám sát chương trình xóa đói giảm nghèo nhiều giai đoạn cho thấy có một chương trình nhưng có đến 30 chương trình dự án với 71 hợp phần, khi yêu cầu thì không bộ nào báo cáo đúng chính xác về chương trình. Đại biểu Bùi Sỹ Lợi cho rằng Chính phủ cần đánh giá lại chất lượng, hiệu quả, nên tập trung vào các chương trình mục tiêu quốc gia có cùng mục tiêu trong 16 chương trình hiện nay. Quốc hội cần giám sát, đánh giá đầy đủ đúng mức hơn việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, từng bước nghiên cứu thống nhất tập trung các chương trình.

Theo đề nghị của Chính phủ, 5 dự án mới chưa có trong Danh mục quy định tại Nghị quyết 12/NQ-QH13 cần được bổ sung sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 là dự án cầu Năm Căn (Cà Mau), cầu Kim Xuyên (Tuyên Quang), dự án nhà ở sinh viên ĐH Trà Vinh, dự án bệnh viện ung thư TP Đà Nẵng và cụm năm dự án thành phần thuộc dự án đường ven biển Ninh Thuận. Bên cạnh ý kiến đồng tình của các đại biểu Thạch Dư (Trà Vinh), Huỳnh Thế Kỳ (Ninh Thuận), cho rằng đây là chủ trương hợp lý, cần thiết, có ý nghĩa chính trị lớn, còn không ít ý kiến không đồng tình hoặc đề nghị chỉ chọn một số dự án trong số 5 dự án đó; đồng thời đề nghị Chính phủ cần làm rõ tính hợp lý, tính cấp bách của việc bổ sung các dự án này để tăng thêm tính thuyết phục, đồng thời công khai, minh bạch các tiêu chí được bổ sung vào danh mục sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ.

Đánh giá cao đóng góp của các đại biểu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: các ý kiến là rất xác đáng, Quốc hội đã cân nhắc rất kỹ, nhìn nhận một cách toàn diện, thận trọng khi trình Quốc hội bổ sung 5 dự án. Khi làm nghị quyết giữa năm qua, chúng ta đang trong tiến trình đổi mới cơ cấu đầu tư công, quyết định lớn nhất của Quốc hội chính là khoanh lại đầu tư công, trong đó có cả trái phiếu Chính phủ, riêng trái phiếu Chính phủ đã khoanh lại từ nay tới năm 2015 là 225.000 tỉ. Quyết định đó của Quốc hội cho đến thời điểm này chưa có căn cứ để thay đổi, cho nên có bổ sung gì, có xem xét gì danh mục công trình cũng chỉ được phép nằm trong số 225.000 tỉ Quốc hội đã quyết định. Chỉ có thể bàn lại danh mục một cách tổng thể khi Quốc hội quyết định nới rộng đầu tư công, điều này còn phải tính toán vì kinh tế vĩ mô của ta chưa ổn định, đầu tư công vẫn chưa được cơ cấu một cách khoa học, có quản lý chặt chẽ, đảm bảo có hiệu quả.

Tiếp tục Chương trình kỳ họp, chiều 11-6, Quốc hội họp toàn thể tại Hội trường, thảo luận về dự án Luật dự trữ quốc gia. Trong các phiên họp trước, Quốc hội đã nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra và thảo luận dự án Luật này tại tổ.

Chia sẻ bài viết