05/10/2012 - 22:01

Cần đầu tư nâng cấp công viên Lưu Hữu Phước

Cử tri quận Ninh Kiều cho rằng công viên Lưu Hữu Phước nằm ở vị trí trung tâm thành phố, nhưng hiện nay đã xuống cấp, cần đầu tư, nâng cấp cho khang trang, sạch đẹp hơn. Cử tri cũng đề nghị chủ đầu tư dự án khu dân cư Metro bàn giao cơ sở hạ tầng cho quận Ninh Kiều quản lý. Công văn trả lời của UBND quận Ninh Kiều như sau:

- Công viên Lưu Hữu Phước đã có dự án đầu tư, nâng cấp cải tạo, do Ban quản lý dự án quận Ninh Kiều làm chủ đầu tư. Do phải thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24-2-2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, nên chưa triển khai thực hiện. Trong năm 2011, UBND quận đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị quận thực hiện duy tu, sửa chữa, đảm bảo mỹ quan đô thị và phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân.

- Dự án khu dân cư Metro do Công ty CATACO làm chủ đầu tư. UBND quận đã chỉ đạo Phòng Quản lý quận hướng dẫn công ty thủ tục bàn giao cơ sở hạ tầng cho quận quản lý. Sau khi công ty hoàn thành thủ tục bàn giao, UBND quận sẽ chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị quận tiếp nhận bàn giao và quản lý, khai thác.

Chia sẻ bài viết