21/09/2018 - 09:31

Cần có chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề về phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo

(CT)- Ngày 20-9-2018, Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Thành ủy do Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) tại Đảng ủy phường Phước Thới, quận Ô Môn.

 Đoàn kiểm tra đã kiểm tra hồ sơ, sổ sách, việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác PCTN và nội chính. Đoàn kiểm tra nhận thấy phường có thực hiện các quy định về tiếp công dân. Tuy nhiên, chưa bố trí được nơi tiếp công dân riêng, tỷ lệ hòa giải thành của địa phương còn thấp. Đối với công tác PCTN, phường tổ chức triển khai, quán triệt các chủ trương, chính sách và quy định có liên quan khá tốt, nhưng chưa cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Quận ủy về công tác này; hình thức tuyên truyền chưa đa dạng, phong phú; năm 2017, chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng theo quy định; chưa xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát về công tác PCTN. Mặt trận và các hội, đoàn thể chưa phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng. Đoàn kiểm tra kiến nghị phường bố trí phòng tiếp dân riêng biệt, mở sổ theo dõi đầu ra vụ việc giải quyết KNTC sau khi chuyển; có giải pháp tăng tỷ lệ hòa giải thành; xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề về PCTN…

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Xuân Hải đề nghị địa phương thường xuyên tuyên truyền về PCTN và giải quyết KNTC bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ công chức. Bên cạnh đó, địa phương cần quan tâm đến công tác hòa giải, UBND phường chỉ đạo các tổ hòa giải làm hết trách nhiệm, vận động những người có uy tín hỗ trợ thực hiện công tác này. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, trong đó có chương trình kiểm tra riêng hoặc giám sát chuyên đề về PCTN, giải quyết KNTC. Trong đó, chú ý kiểm tra, giám sát những nơi, những cá nhân, tổ chức ở các lĩnh vực nhạy cảm như địa chính - xây dựng, xóa đói giảm nghèo, thương binh - xã hội. Ngoài ra, phường cần tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể xã hội trong giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa. Công an phường cần phối hợp tốt với các đơn vị, ban, ngành giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Cùng ngày, Đoàn kiểm tra về nội dung trên, do đồng chí Định Công Út, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tại Đảng ủy phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn.

Qua kiểm tra, đoàn nhận thấy phường chưa bố trí nơi tiếp công dân riêng, nội quy tiếp công dân và lịch tiếp công dân được niêm yết bằng giấy A4, gây khó khăn cho người dân. Cán bộ tiếp công dân làm việc kiêm nhiệm, không được nhận chế độ theo quy định. Công tác triển khai các quy định về PCTN được thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, Đảng ủy phường chưa thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về PCTN. Đoàn kiểm tra kiến nghị phường có giải pháp khắc phục những hạn chế nêu trên.

S.Hà

Chia sẻ bài viết