08/07/2014 - 21:30

CẦN BỔ SUNG KINH PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Vừa qua, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố đã có cuộc khảo sát về mức chi tiêu phục vụ hoạt động của HĐND ở một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 7 -12- 2012 của HĐND thành phố (Nghị quyết 16). Qua cuộc khảo sát, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố cho rằng chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động HĐND ở một số xã, phường, thị trấn còn nhiều khó khăn.

Đoàn khảo sát của Văn phòng HĐND thành phố làm việc tại thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh. 

Khảo sát tại HĐND phường Tân Phú, quận Cái Răng, đoàn khảo sát ghi nhận nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị quyết 16. Chẳng hạn, theo nghị quyết của HĐND thành phố, trong nhiệm kỳ, mỗi đại biểu HĐND phường được hỗ trợ 2 triệu đồng để trang bị đồng phục. Thế nhưng đến tháng 6-2014, các đại biểu vẫn chưa nhận được mức hỗ trợ này. Cũng theo nghị quyết 16, Thường trực HĐND phường được trang bị máy tính xách tay phục vụ cho hoạt động nhưng vẫn chưa thực hiện được. Nguyên nhân là do phường chưa có nguồn để chi hỗ trợ hoạt động này. Ông Đinh Công Nghiệp, Phó Chủ tịch HĐND phường Tân Phú, cho biết: “Kinh phí thực hiện đề án được phân bổ còn chậm hơn so với thời gian triển khai đề án và kinh phí phường mất cân đối. Bên cạnh đó, kinh phí chưa được cấp phát kịp thời nên đôi lúc việc chi một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động HĐND phường chưa đúng theo tinh thần Nghị quyết 16”. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động HĐND các cấp giúp cho đại biểu có thêm thông tin về hoạt động HĐND và tình hình kinh tế - xã hội của quận, thành phố để phục vụ tốt cho hoạt động giám sát, thảo luận, quyết định các vấn đề tại kỳ họp cũng như việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải thích và tuyên truyền pháp luật đến cử tri cũng khó khăn. Ông Đinh Công Nghiệp đề nghị UBND quận sớm phân bổ kinh phí để mua sắm, trang bị các vật dụng cần thiết để phục vụ tốt cho hoạt động HĐND phường theo đúng như Nghị quyết 16 của HĐND thành phố.

Việc chi tiêu bảo đảm cho hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND có trong dự toán đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở chế độ, định mức được quy định tại Nghị quyết 16. Tuy nhiên, theo báo cáo của Thường trực HĐND thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tại thời điểm khảo sát thì các hoạt động chi cho đại biểu còn nhiều bất cập. Cụ thể: chi cho họp đại biểu hằng quý chỉ có 100.000 đồng/cuộc; chi họp tổ đại biểu ấp là 400.000 đồng/ cuộc; không chi cho hoạt động giám sát rà soát văn bản; tiếp xúc cử tri hai cấp, chỉ chi cho cấp huyện,... Ông Lâm Trường Giang, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố, thành viên đoàn khảo sát, nêu thắc mắc: “Nghị quyết 16 HĐND thành phố đã quy định rất rõ các khoản HĐND cấp xã được chi, nhưng vì sao HĐND thị trấn Vĩnh Thạnh không chi theo tinh thần Nghị quyết 16? Tôi yêu cầu Thường trực HĐND thị trấn Vĩnh Thạnh phải chi đúng theo tinh thần Nghị quyết 16 nhưng đảm bảo tiết kiệm, không lãng phí”. Ông Đinh Hoàng Nam, Chủ tịch HĐND thị trấn Vĩnh Thạnh, than phiền: “Hằng năm, kinh phí khoán cho HĐND thị trấn là 30 triệu đồng, nhưng chi cho tất cả các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động HĐND. Số tiền trên còn hạn chế nên HĐND thị trấn chỉ khoán cho các cuộc họp, không chi cho từng đại biểu. Bên cạnh đó, các khoản chi cho giám sát, khiếu nại, tố cáo; chi cho tiếp công dân; chi cho thông tin truyền thông cũng không thực hiện do không có tiền để chi”.

Ông Vương Ngọc Vũ, Phó phòng Ngân sách- Sở Tài chính, thành viên đoàn khảo sát, cho biết: “ HĐND các xã, phường, thị trấn cần phải sử dụng có hiệu quả kinh phí hoạt động của HĐND; đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bên cạnh đó, HĐND các địa phương phải công khai, minh bạch các khoản chi. Cụ thể: văn bản chi cho cho ai; chi cho cuộc họp gì; số tiền chi là bao nhiêu... để thuận lợi khi quyết toán”.

Một số địa phương, việc chi cho hoạt động của HĐND còn ít hơn con số quy định 30 triệu đồng. Nguyên nhân, do UBND xã gặp khó khăn về kinh phí nên nhiều hoạt động của HĐND không được chi. Ông Nguyễn Vạn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND xã Trung Thạnh, cho biết: “Năm 2014, kinh phí phân bổ hơn 28 triệu đồng/năm là quá thấp so với nhu cầu. Từ đó, những hoạt động chính chỉ được thực hiện khoản 50 - 60% theo quy định của Nghị quyết 16. Nhiều hoạt động không có kinh phí để chi, như: giám sát, tiếp công dân, mua báo chí,...”.

Qua khảo sát, ông Trần Văn Thường, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố cho rằng: “Mức kinh phí hoạt động của Thường trực HĐND các xã, phường, thị trấn còn hạn chế nhưng vẫn thực hiện tốt cho hoạt động của HĐND các cấp. Trong đó, công tác tiếp xúc cử tri, họp tổ đại biểu và công tác tổ chức giám sát,... được thực hiện một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động HĐND các cấp đúng theo tinh thần Nghị quyết 16”. Để cho Thường trực HĐND các xã, phường, thị trấn hoạt động ngày càng hiệu quả, ông Trần Văn Thường cho biết thêm: “Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố sẽ báo cáo đến Thường trực HĐND thành phố về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết 16. Thường trực HĐND thành phố sẽ có buổi làm việc với Sở Tài chính và UBND thành phố để có kế hoạch bổ sung kinh phí cho các địa phương theo tinh thần Nghị quyết 16 nhằm đảm bảo hoạt động HĐND cấp xã được thuận lợi, hiệu quả hơn”.

Bài, ảnh: THANH THƯ

Chia sẻ bài viết