16/12/2018 - 06:56

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn

Cán bộ Mặt trận cần xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm, làm tốt nhiệm vụ năm 2019 

Hội nghị tổng kết hoạt động công tác Mặt trận năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ) diễn ra tại thành phố Hải Phòng vào chiều 14-12. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.


Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN với các đại biểu. Ảnh: AN ĐĂNG - TTXVN

Cụm thi đua xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 gồm: nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân. Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQVN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn đánh giá cao thành tích cụm thi đua 5 thành phố đạt được. Các thành phố đều là “đầu tàu” trong phát triển kinh tế, với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 7,5% và riêng Hải Phòng tăng trưởng đạt trên 16%. 5 thành phố này cũng chiếm tỷ trọng lớn về thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút khách du lịch. Cả nước thu hút được trên 15,4 triệu lượt khách nước ngoài thì có tới 13 triệu lượt du khách đến đây. Chủ tịch đánh giá cao vai trò của Mặt trận các cấp trong công tác chăm lo, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp đã đổi mới căn bản, được nhân dân tin yêu, ủng hộ.

Bên cạnh các thành tựu đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: đi đôi với quan tâm phát triển kinh tế, các thành phố cần tiếp tục chú trọng đầu tư, quan tâm đến lĩnh vực văn hóa, xã hội; tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội, phát huy đóng góp trí tuệ của đội ngũ chuyên gia. Trong năm 2019, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục triển khai Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, tăng cường đối thoại với nhân dân, lắng nghe nhân dân, là mặt trận vững vàng để người dân yên tâm, tin tưởng. Cán bộ làm công tác Mặt trận cần xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm, “thuộc bài, đúng vai” để làm tốt nhiệm vụ. Công tác bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Tổ quốc cần bài bản, căn cơ hơn. Mặt trận Tổ quốc các cấp chuẩn bị chu đáo để tiến tới Đại hội MTTQVN toàn quốc diễn ra vào tháng 9-2019.

Tại Hội nghị, 5 thành phố đã tiến hành tự chấm điểm và chấm chéo điểm thi đua trong năm 2018 và cả 5 thành phố đều được thang điểm cao nhất là 9 điểm. Cụm trưởng cụm thi đua năm 2019 được chuyển giao cho thành phố Cần Thơ.

MINH THU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết