10/12/2012 - 22:31

Bế mạc CG cuối kỳ 2012:

Cam kết viện trợ gần 6,5 tỉ USD vốn ODA

Chiều 10-12, tại Hà Nội, Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam cuối kỳ năm 2012 (CG cuối kỳ 2012) đã kết thúc với sự tham gia đông đảo của đại diện các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, đại diện các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước.

Tại phiên bế mạc, đánh giá cao và cảm ơn sự giúp đỡ của các đối tác phát triển đối với Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết: Tổng số vốn ODA các nhà tài trợ cam kết dành cho Việt Nam năm 2013 đạt 6,485 tỉ USD (giảm gần 1 tỉ USD so với năm 2012). Năm 2013 dự báo vẫn là một năm khó khăn không chỉ đối với Việt Nam mà với cả các quốc gia viện trợ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh mong muốn cộng đồng tài trợ quốc tế tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho Việt Nam vì đây vẫn sẽ là một nguồn vốn quan trọng cho công cuộc xóa đói giảm nghèo và đầu tư phát triển. Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp và hợp tác chặt chẽ với các nhà tài trợ để cải thiện tình hình thực hiện dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA, cải tiến phương thức đối thoại sao cho hiệu quả hơn.

Kết thúc hội nghị, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa cho biết, CG cuối kỳ 2012 đã dành nhiều thời gian trao đổi về việc Hội nghị CG cho Việt Nam sẽ phát triển như thế nào trong giai đoạn mới của đất nước như tình hình có nhiều thay đổi của các đối tác phát triển ở Việt Nam. Hội nghị các nhà tài trợ cho Việt Nam lần này sẽ là hội nghị cuối cùng được tổ chức theo mô hình được thiết kế kể từ 20 năm trước, chủ yếu để phục vụ cho diễn đàn huy động nguồn lực ODA.

Hiện nay hầu hết các đối tác phát triển đã có những cam kết và thảo luận ODA riêng và chức năng huy động nguồn lực của Hội nghị các nhà tài trợ đã không còn phù hợp. Điều cần thiết hiện nay là cần có một diễn đàn đối thoại mở rộng và hợp lý giữa Chính phủ và các đối tác phát triển.

Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết: Năm 2013, chuyển đổi Hội nghị CG bằng một diễn đàn mới có tên gọi " Diễn đàn Quan hệ Đối tác Phát triển Việt Nam" (gọi tắt là VDPF) do Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng chủ trì. Diễn đàn mới này sẽ phản ánh tốt hơn nhu cầu của Việt Nam với tư cách là một nước có thu nhập trung bình và đồng thời cũng phản ánh thực tế phát triển của quan hệ đối tác. Đây là một tiến trình tất yếu sau nhiều năm tổ chức CG.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Chia sẻ bài viết