16/07/2014 - 22:00

Cục Thuế TP Cần Thơ

Cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế

6 tháng đầu năm 2014, bộ phận “Một cửa” của Cục thuế TP Cần Thơ, đã tiếp nhận 303 hồ sơ hoàn thuế các loại, 896 hồ sơ đăng ký thuế, 12.938 tờ khai thuế, 4.007 hồ sơ về hóa đơn, chứng từ, trong đó có 525 thông báo phát hành hóa đơn và tiếp nhận 1.631 hồ sơ quyết toán thuế. Tất cả các loại hồ sơ trên đều được bộ phận “Một cửa” tiếp nhận và chuyển đến các phòng chức năng xử lý đúng thời hạn quy định.

Bên cạnh đó, để tạo môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng, thuận lợi và nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận tốt hơn với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Cục thuế thường xuyên triển khai chương trình công tác tuyên truyền hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, để doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Đồng thời, ngành thuế thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính (TTHC) để người nộp thuế biết; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 trong việc hướng dẫn pháp luật thuế cho người nộp thuế bao gồm: trả lời vướng mắc theo phương thức trực tiếp, qua điện thoại, qua mạng Internet và bằng văn bản.

Ông Mã Âu U, Trưởng Phòng tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế TP Cần Thơ, cho biết: mô hình “Một cửa” sẽ tập trung đầu mối để theo dõi và đôn đốc giải quyết các TTHC của đơn vị. Qua đó đã kịp thời đánh giá, nhận xét và yêu cầu khắc phục những hạn chế yếu kém để nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế. Viên chức thuế tuân thủ tốt các quy trình tiếp nhận, giải quyết công việc chuẩn xác theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính chuyên nghiệp, không gây phiền hà sách nhiễu người nộp thuế, tránh được sự chồng chéo khi thực hiện.

P.N

Chia sẻ bài viết