02/07/2014 - 19:45

Cần Thơ

Cải cách hành chính ngày càng phát huy hiệu quả

(CT)- Theo UBND TP Cần Thơ, 6 tháng đầu năm 2014, công tác cải cách hành chính (CCHC) của thành phố đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các ngành, các cấp đã tập trung chỉ đạo sâu sát việc lập kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác CCHC của đơn vị mình. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình xử lý công việc của các cơ quan ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, giảm thời gian giải quyết công việc, giảm chi phí, giúp người dân không phải đi lại nhiều lần. Lãnh đạo cấp huyện ngày càng quyết tâm và quyết liệt hơn đối với công cuộc CCHC, đã mạnh dạn đầu tư thực hiện nhiều mô hình, sáng kiến mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ nhân dân, như: quận Ô Môn triển khai lắp đặt camera tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của quận và phường; lấy ý kiến đánh giá công chức một cửa bằng phần mềm điện tử; huyện Phong Điền thực hiện mô hình “liên thông hồ sơ đăng ký khai sinh - cấp thẻ Bảo hiểm y tế - đăng ký thường trú và đăng ký khai tử - xóa khẩu”…

Trong 6 tháng cuối năm 2014, thành phố đẩy mạnh công tác CCHC; tổ chức thi khảo sát kiến thức CCHC cho lãnh đạo và công chức phụ trách Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp; tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, kịp thời cập nhật các Bộ thủ tục hành chính khi có thay đổi, bổ sung; đồng thời, tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Bộ phận “Một cửa” và các phần mềm chuyên dùng hiện có, để đề ra giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng…

H.D

Chia sẻ bài viết