15/12/2019 - 07:52

Các khu, điểm du lịch phải niêm yết nội quy bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh 

Du khách tham quan, tìm hiểu nghề làm hủ tiếu ở cơ sở Sáu Hoài, quận Ninh Kiều.  

(CT)- Đó là một trong những nội dung có trong Quy chế Quản lý khu du lịch, điểm du lịch vừa được UBND TP Cần Thơ ban hành.

Cụ thể, Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành thành phố, UBND quận huyện và các đơn vị liên quan đến lĩnh vực du lịch; tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, cộng đồng dân cư tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố. Quy chế nêu rõ: Các khu, điểm du lịch phải niêm yết nội quy (tiếng Việt và tiếng Anh), có quy chế hoạt động theo quy định. Các tổ chức quản lý khu, điểm du lịch có trách nhiệm quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên du lịch hợp lý, phát triển du lịch bền vững theo quy hoạch đã được phê duyệt và đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu, điểm du lịch phải đảm bảo thực hiện đúng quy định về kinh doanh dịch vụ du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm theo quy định.

Quy chế này cũng quy định thẩm quyền quyết định thành lập Tổ chức quản lý khu, điểm du lịch. Cụ thể, khu, điểm du lịch thuộc địa giới hành chính của một quận, huyện thì do Chủ tịch UBND quận, huyện đó ra quyết định; khu, điểm du lịch thuộc địa giới hành chính của hai quận, huyện trở lên thì do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố ra quyết định thành lập.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2020.

Tin, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết