28/03/2020 - 08:23

Các khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút 3,7 triệu lao động 

Tỷ lệ lấp đầy của các KCN đang hoạt động đạt 75,7%.

(CTO)- Theo Vụ Quản lý khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hiện có khoảng 3,7 triệu lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) trên cả nước, trong đó số lao động nữ chiếm gần 60%. Tỷ lệ lấp đầy của các KCN đang hoạt động đạt khoảng 75,7%.

KCN Trà Nóc, TP Cần Thơ. Ảnh: T.Hà

Tính đến cuối tháng 3-2020, cả nước có 335 KCN được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 97.800 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 66.100 ha. Trong đó có 260 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 68.700 ha và 75 KCN đang xây dựng với tổng diện tích khoảng 29.200 ha.

Cả nước có 17 KKT ven biển, tổng diện tích mặt đất và mặt nước khoảng hơn 845.000 ha, diện tích đất đã cho thuê trong các khu chức năng đạt trên 40.000 ha. Tính đến cuối tháng 3-2020, cả nước có 37 KCN nằm trong KKT với tổng diện tích khoảng 15.600 ha; trong đó, 20 KCN đang hoạt động và 19 KCN đang xây dựng cơ bản.

Nếu tính cả các KCN nằm trong KKT ven biển thì trên cả nước hiện có 246 KCN đã xây dựng và đưa vào vận hành công trình xử lý nước thải tập trung (đạt tỷ lệ 88%), với tổng công suất tối đa đạt gần 1,1 triệu m3 nước thải/ngày đêm.

G.B

Chia sẻ bài viết