26/07/2016 - 21:38

Nhịp cầu dân cử

Các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn

Trước kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, cử tri và đại biểu đề nghị thành phố có những giải pháp thiết thực để thực hiện phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn thành phố. Nội dung trả lời của UBND thành phố, như sau:

Cuối năm 2015 và những tháng đầu năm 2016, do ảnh hưởng của hiện tượng El-Nino, lượng dòng chảy thiếu hụt trên sông Mê - Kông; nhiệt độ cao, thời tiết nắng nóng nên tình hình hạn, thiếu nước và xâm nhập mặn đã tác động đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Trên địa bàn thành phố có 683 ha bị ảnh hưởng do hạn hán, xâm nhập mặn tập trung ở huyện Phong Điền, quận Ô Môn (trong đó 283 ha lúa hè thu 2016, 100 ha trên rau màu và 300 ha trên cây ăn trái).

Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do tác động của hiện tượng El - Nino, hạn hán, xâm nhập mặn, thành phố đã tập trung triển khai thực hiện các giải pháp:

- Quán triệt thực hiện các văn bản của cấp trên về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn 2016.

- Tập trung đẩy mạnh công tác thủy lợi: ngay từ đầu năm, thành phố đã chỉ đạo triển khai công tác thủy lợi mùa khô, ra quân đồng loạt trên địa bàn quận, huyện.

Đến nay, đã đào đắp với khối lượng 157.344m3, đạt 93,7% kế hoạch với kinh phí do dân đóng góp 2.487 triệu đồng... góp phần khai thông dòng chảy, vệ sinh đồng ruộng, tạo nguồn nước tưới tiêu, chủ động nguồn nước tưới phục vụ tốt trong việc phòng chống khô hạn.

- Tập trung đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất và góp phần phòng chống hạn, mặn trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí đầu tư 237 tỉ đồng cho 121 công trình, chiều dài 191 km, khối lượng 1.455.000m3 đất đào đắp, 2768m3 bê tông. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã đề xuất trung ương hỗ trợ kinh phí 173 tỉ, để đầu tư xây dựng 14 công trình (11 kênh cấp 2, 1 trạm cấp nước tập trung và nạo vét 2 kênh trục tạo nguồn: kênh Thơm Rơm và kênh KH8) với tổng chiều dài nạo vét 40 km, khối lượng khoảng 2,4 triệu m3.

- Xây dựng các trạm bơm vừa và nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp: 6 trạm bơm, kinh phí khoảng 24 tỉ đồng; tổ chức hướng dẫn nông dân chăm sóc, bảo vệ sản xuất nhằm giảm đến mức tối thiểu thiệt hại, ổn định sản xuất, thu nhập và đời sống của nhân dân; thông tin, tuyên truyền về dự báo thời tiết, khí hậu, thủy văn để bà con chủ động bơm tưới nước phục vụ trồng trọt, chăn nuôi.

- Định hướng chuyển dịch cơ cấu sản xuất của từng vùng phù hợp với điều kiện thời tiết hạn mặn.

Chia sẻ bài viết