23/01/2009 - 08:27

Các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

(TTXVN)- Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định số 12/2009/QĐ-TTg ngày 19-1-2009 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ, về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Theo đó, để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thành và triển khai thực hiện các chương trình, đề án đã được giao tại Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ngay trong quý I, các Bộ: Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng, Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại giao chủ trì, phối hợp với nhau hoàn thành một số đề án, cơ chế chính sách cụ thể như: Hỗ trợ tiền giống lúa, hoa màu gia súc, gia cầm thủy sản cho nông dân để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Các giải pháp tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ sản xuất nông, lâm, thủy sản, trước hết là việc tiêu thụ nông sản của một số ngành hàng có lượng hàng hóa lớn và sản xuất tập trung; Đề án đẩy mạnh xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu giai đoạn 2009 - 2010; Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia; Xem xét miễn giảm thị thực nhập cảnh cho khách du lịch đối với các thị trường tiềm năng...

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước cùng các Bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, thực hiện các biện pháp kích cầu đầu tư và tiêu dùng như: Cho phép giải ngân số vốn ngân sách nhà nước còn lại của năm 2008 đến hết tháng 6 năm 2009; Bố trí nguồn vốn cho các dự án, công trình quan trọng, cấp bách; cho phép tạm hoãn thu hồi các khoản vốn ngân sách nhà nước đã ứng trước kế hoạch năm 2009, trừ các khoản đã được tạm ứng năm 2009 để hoàn thành trong năm 2008; Cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư các dự án, công trình có quy mô lớn, công trình đầu tư hạ tầng quan trọng như cảng biển, điện, đường cao tốc, thủy lợi, trường học, cơ sở y tế...

Đối với vấn đề đảm bảo an sinh xã hội, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai các biện pháp hỗ trợ lương thực, chi phí sửa chữa nhà ở, phòng trừ dịch bệnh, không để xảy ra tình trạng người dân bị đói và nhanh chóng khắc phục sản xuất sau lũ, lụt; hoàn thành đề án “Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững giai đoạn 2009 - 2015”; Điều chỉnh tiền lương tối thiểu chung áp dụng trong năm 2009...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chia sẻ bài viết