29/06/2018 - 21:36

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư:

Các cấp, các ngành, đoàn thể phải đề ra chương trình hành động thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII 

TP Cần Thơ: Gần 15.000 cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

(CT)- Ngày 29-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Dự hội nghị tại điểm cầu chính có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương; các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương... Tại TP Cần Thơ có 101 điểm cầu trực tuyến, với gần 15.000 cán bộ chủ chốt các cấp, cán bộ nghỉ hưu và đảng viên dự.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG HOA (TTXVN)
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG HOA - TTXVN

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua 3 nghị quyết quan trọng. Các nghị quyết này là sự cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra; đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước; tác động to lớn, sâu sắc đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức dành thời gian nghiên cứu sâu nội dung nghị quyết và các bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 7 để nhận thức đúng, đầy đủ tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của từng nghị quyết. Việc học tập, quán triệt không chỉ để hiểu, nhận thức đúng về các nghị quyết mà còn giúp cán bộ các cấp có thêm kiến thức để làm tốt việc giới thiệu, quán triệt các nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết tại các địa phương, đơn vị mình thời gian tới nghiêm túc, hiệu quả.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền, giới thiệu 3 nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị; trong đó cần xác định rõ việc cụ thể gắn với trách nhiệm cá nhân lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết…

Sau phần phát biểu khai mạc của Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng giới thiệu  những nội dung căn bản, cốt lõi, điểm mới của các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng. Trong đó, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng giới thiệu, quán triệt  Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Cán bộ, đảng viên dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Thành ủy Cần Thơ.
Cán bộ, đảng viên dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: ANH DŨNG

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương tinh thần tổ chức, học tập nghị quyết nghiêm túc của hơn 2.700 điểm cầu trực tuyến và hơn 400.000 cán bộ, đảng viên trong cả nước. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, để khẩn trương đưa Nghị quyết Trung ương 7 vào cuộc sống, các cấp ủy đảng cần tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết đến cán bộ, đảng viên bảo đảm tiến độ và chất lượng; nghiên cứu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết sát với thực tế của địa phương, đơn vị; gắn thực hiện các nghị quyết này với Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, qua đó biểu dương những nơi thực hiện tốt và phê phán nghiêm túc những nơi thực hiện chưa tốt. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền việc thực hiện nghị quyết, trong đó cần phải tuyên truyền bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, phê phán những quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá cách mạng…  

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết