23/03/2008 - 09:51

Tại phiên họp thứ 7 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp tới

Các Bộ trưởng Tài chính, NN & PTNT sẽ trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội

(TTXVN)- Ngày 21-3-2008, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 1775/VPCP -V.III về việc trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại phiên họp thứ 7 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), chỉ rõ:

Văn phòng Quốc hội có Văn bản số 573/VPQH-TH ngày 18-3-2008 đề nghị Thủ tướng Chính phủ phân công các Bộ trưởng trả lời chất vấn của ĐBQH tại phiên họp thứ 7 UBTVQH (tháng 3-2008), cụ thể như sau:

Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời các vấn đề: Nguyên nhân giá cả thị trường tăng cao và các giải pháp kiềm chế lạm phát; Giải pháp vĩ mô trong công tác quản lý hoạt động của các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa.

Bộ trưởng Bộ NN & PTNT trả lời chất vấn các vấn đề: Việc thi công và công tác quản lý Dự án giao thông, thủy lợi Ô Môn-Xà No; Tình trạng giá các mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp (chủ yếu là vật tư và các dịch vụ nông nghiệp) tăng cao, hướng khắc phục để bảo đảm hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, NN & PTNT chuẩn bị và trả lời chất vấn của ĐBQH tại phiên họp thứ 7 UBTVQH; Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nội vụ, Giao thông Vận tải và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tham dự phiên trả lời chất vấn nêu trên.

Đây là lần đầu tiên các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn tại UBTVQH.

Chia sẻ bài viết