27/11/2023 - 19:15

Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp HÐND thành phố phải bảo đảm chính xác, chất lượng 

(CT) - Ngày 27-11, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố dự họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ban Kinh tế Ngân sách trình tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) của HÐND thành phố Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng dự có Thường trực HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ; lãnh đạo các sở, ngành thành phố, quận, huyện.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: ANH DŨNG

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: ANH DŨNG

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến các tờ trình, báo cáo của UBND thành phố trình tại kỳ họp thứ 13 HÐND thành phố. Theo Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư thuộc kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố đề nghị điều giảm kế hoạch vốn của 3 dự án với tổng số tiền 862 triệu đồng. Tờ trình về việc giao, cho ý kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 TP Cần Thơ các nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước thì năm 2024 tổng kế hoạch vốn là hơn 9.718 tỉ đồng gồm ngân sách Trung ương hơn 2.153 tỉ đồng, vốn cân đối ngân sách địa phương hơn 7.564 tỉ đồng. Tờ trình về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2024 và danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha, UBND thành phố trình HÐND thành phố danh mục 43 dự án cần thu hồi đất năm 2024 với tổng diện tích hơn 160ha.

Ðối với báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HÐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024, thì ước năm 2023 thành phố thực hiện đạt và vượt 13/17 chỉ tiêu chủ yếu; năm 2024 thành phố thực hiện 17 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tăng trưởng GRDP đạt từ 7,5%-8%, GRDP bình quân đầu người đạt 104-106 triệu đồng, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 34.160 tỉ đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,15%, công nhận 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu…

Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 45 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ, đến nay, thành phố đã vay các nguồn hơn 2.556 tỉ đồng; HÐND thành phố đã thông qua danh mục thu hồi đất 2 dự án có sử dụng đất trồng lúa trên 10ha; triển khai phương án phối hợp tổ chức nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Ðịnh An - Cần Thơ; triển khai một số nội dung xây dựng Trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ÐBSCL tại TP Cần Thơ…

Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026, thì tổng thu ngân sách nhà nước năm 2024 là 12.400 tỉ đồng, năm 2025 là hơn 13.833 tỉ đồng, năm 2026 là hơn 15.090 tỉ đồng. Báo cáo đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025, thì giai đoạn 2021-2023 tổng thu ngân sách được khoảng 33.576 tỉ đồng (đạt 49,94% kế hoạch HÐND thành phố giao, thu hải quan giai đoạn 2021-2023 được 1.532 tỉ đồng (đạt 70,41% kế hoạch HÐND thành phố giao), chi ngân sách nhà nước được 28.275 tỉ đồng (đạt 50,51% kế hoạch giai đoạn 2021-2025); giai đoạn 2024-2025 kế hoạch thu nội địa là 28.997 tỉ đồng, thu hải quan là 1.463 tỉ đồng, chi ngân sách 24.948 tỉ đồng. Báo cáo kết quả thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn thành phố thì đến nay đã thu hồi được hơn 578ha của 29/47 dự án, đạt 85,39% kế hoạch năm.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Phạm Văn Hiểu yêu cầu, việc đánh giá kết quả các lĩnh vực đạt được trong năm 2023, xây dựng báo cáo phải đánh giá kết quả phải bảo đảm sát thực chính xác. Riêng đối với việc thực hiện Nghị quyết HÐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023, trong tổng số 17 chỉ tiêu thì có 4 chỉ tiêu về kinh tế chưa đạt, lãnh đạo các sở, ngành thành phố, các địa phương cần phải rà soát kỹ, tìm nguyên nhân chủ quan, khách quan và có giải pháp khắc phục hiệu quả trong năm 2024.

Ông Phạm Văn Hiểu lưu ý, cần có giải pháp quan tâm và ưu tiên gắn với giải quyết việc làm, tạo ra nhiều cơ hội việc làm, chuyển đổi cơ cấu lao động từ nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp cho lao động ở nông thôn; quan tâm quy hoạch, xây dựng các công ty, nhà máy tại khu vực nông thôn để giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho lao động nông thôn, giúp lao động nông thôn “ly nông không ly hương”, góp phần phát triển khu vực nông thôn của thành phố…

Bà Nguyễn Phương Thủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND thành phố chủ trì cuộc họp đề nghị lãnh đạo các sở, ngành thành phố khẩn trương cập nhật đầy đủ các số liệu, tiếp thu ý kiến đóng góp tại cuộc họp này, xây dựng các tờ trình, dự thảo báo cáo, nghị quyết bảo đảm chính xác, chất lượng, đúng luật định để tham mưu UBND thành phố trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HÐND thành phố, góp phần cho kỳ họp thành công tốt đẹp.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết