10/05/2022 - 17:36

Cà Mau: Tạm dừng hoạt động Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 

(CTO) - Ngày 10-5, Tỉnh ủy Cà Mau cho biết đã thống nhất chủ trương cho tạm dừng hoạt động Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh.

Tỉnh ủy Cà Mau thống nhất cho dừng hoạt động Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, Tỉnh ủy Cà Mau thống nhất chủ trương tạm dừng hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Đồng thời, yêu cầu UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Ngoài ra cũng cần chủ động theo dõi, dự báo diễn biến tình hình dịch bệnh để tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo kịp thời; chuẩn bị các điều kiện phương tiện, vật tư y tế đáp ứng tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tỉnh ủy Cà Mau cũng thống nhất tạm dừng báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 hằng ngày của các Huyện ủy, Thành ủy về Văn phòng Tỉnh ủy.

Việc tạm dừng các hoạt động nêu trên là do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát, các hoạt động kinh tế - xã hội từng bước trở lại trạng thái bình thường. Việc tạm dừng cũng để tập trung cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thời gian tới.

Từ đầu năm 2021 đến nay, tỉnh Cà Mau có khoảng 150.000 người nhiễm COVID-19. Những ngày qua, tỉnh Cà Mau chỉ còn ghi nhận trên 10 ca nhiễm COVID-19 mỗi ngày.

Tin, ảnh: HIẾU NGHĨA

Chia sẻ bài viết