03/11/2010 - 15:42

Bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức pháp luật cho cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(CT)- Trong 2 ngày 2 và 3-11-2010, Sở Tư pháp TP Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, với sự tham gia của khoảng 50 học viên làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ quan, ban ngành thành phố.

Các học viên được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức lý luận chính trị, kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, thông qua các nội dung: kết quả công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, tình hình biển, đảo của Việt Nam; tình hình thời sự, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế. Đường lối, chính sách đối ngoại, các hoạt động và đóng góp của Quốc hội Việt Nam từ khi gia nhập AIPO/AIPA đến nay. Qua đó, cũng đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 5 năm qua (2005-2010); phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm tiếp theo (2010-2015) của thành phố Cần Thơ; phổ biến quy định pháp luật về công chức, công vụ, trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; triển khai các văn bản liên quan công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời tập huấn cho học viên kỹ năng thuyết trình; một số định hướng nâng cao công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thời gian tới.

N.D

Chia sẻ bài viết