01/06/2016 - 20:15

Bồi dưỡng cho công chức lãnh đạo phụ trách cải cách hành chính

(CT)- Ngày 1-6-2016, Dự án "Tăng cường tác động của Cải cách hành chính (CCHC) tại TP Cần Thơ" tổ chức Hội nghị bồi dưỡng cho công chức lãnh đạo phụ trách CCHC trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được bồi dưỡng kiến thức theo 4 chuyên đề như: Thực tiễn triển khai CCHC ở Việt Nam và Cần Thơ trong thời gian qua; quản lý kế hoạch CCHC; kỹ năng theo dõi, kiểm tra và đánh giá công tác CCHC và báo cáo thực tế công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị ở Cần Thơ, bài học kinh nghiệm rút ra. Sau mỗi chuyên đề, các đại biểu cũng tham gia thảo luận, làm rõ các nội dung có liên quan. Hội nghị dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 1 đến ngày 3-6-2016).

 Trước đó, Dự án "Tăng cường tác động của CCHC tại TP Cần Thơ" cũng đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng cho công chức tham mưu trong công tác CCHC.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được bồi dưỡng các chuyên đề như: Thực tiễn triển khai CCHC ở Việt Nam và Cần Thơ trong thời gian qua; kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC; kỹ năng theo dõi, đánh giá và kiểm tra công tác CCHC; một số kỹ năng trong tham mưu chỉ đạo CCHC.

Chấn Hưng

Chia sẻ bài viết