13/03/2012 - 21:33

NGÀY LÀM VIỆC THỨ 2 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI

Bầu 163 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI

Tiếp tục Chương trình làm việc, ngày 13-3, Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành bầu Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2012-2017).

Trước khi tiến hành bầu cử, Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa X báo cáo quá trình chuẩn bị nhân sự và trình bày đề án nhân sự Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI. Đại hội đã thống nhất số lượng Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI là 169 ủy viên, tăng 10 ủy viên so với khóa X, nhằm tăng cường cơ cấu đại biểu khối bộ/ngành - là những cơ quan tham mưu chiến lược cấp Trung ương; cơ cấu tuổi trẻ của cơ quan chuyên trách Trung ương Hội LHPN Việt Nam; các Hội quần chúng, chính trị - xã hội, đáp ứng sự phát triển của tổ chức Hội.

Sau khi tiến hành đầy đủ và chặt chẽ theo đúng thủ tục, nguyên tắc, Đại hội đã bầu 163 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI theo hình thức biểu quyết một lần cả danh sách. Đây là những người có đủ phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng động, sáng tạo, đoàn kết, nhiệt tình, tâm huyết và tự nguyện hoạt động công tác Hội, tiêu biểu cho các tầng lớp phụ nữ cả nước; thể hiện tính liên hiệp rộng rãi, phản ánh ý chí, nguyện vọng của phụ nữ Việt Nam. Số Ủy viên còn thiếu sẽ được bầu bổ sung.

Trước đó, các đại biểu dự Đại hội, đại diện các Bộ, Ngành tiếp tục tham luận, đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung, phương thức hoạt động phong trào phụ nữ, công tác Hội và công tác cán bộ nữ; thảo luận tại đoàn về Báo cáo chính trị và Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất.

Theo Chương trình, ngày 14-3, Đại hội sẽ tiến hành phiên bế mạc, biểu quyết, thông qua Điều lệ Hội LHPN Việt Nam; các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2012-2017; báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI; thông qua Nghị quyết Đại hội.

THANH HÒA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết