19/04/2015 - 10:03

Nhịp cầu dân cử

Bắt buộc mua BHYT theo hộ gia đình, gây khó khăn về tài chính cho người tham gia BHYT

Cử tri huyện Phong Điền phản ánh: Việc tham gia BHYT cho hộ gia đình, bắt buộc người dân khi tham gia BHYT phải mua BHYT cho hết các thành viên trong hộ, gây khó khăn về tài chính cho người tham gia BHYT và nếu đi khám chữa bệnh ngoại trú vượt tuyến sẽ không được quỹ BHYT chi trả. Nội dung trả lời của UBND huyện Phong Điền, như sau:

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2015. Theo đó, khi người dân tham gia BHYT phải tham gia hết các thành viên trong hộ. Người bệnh BHYT khi khám, chữa bệnh vượt tuyến, trái tuyến (không đúng nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu, không có giấy chuyển tuyến mà không phải trong trường hợp cấp cứu) tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến Trung ương, quỹ BHYT chỉ chi trả đối với các trường hợp điều trị nội trú.

Chia sẻ bài viết