09/06/2020 - 05:35

Thi tốt nghiệp THPT 2020

Bảo đảm tính độc lập ở mọi cấp thanh tra, kiểm tra

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết: Công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm nay có 4 mục đích trọng tâm: Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước; phòng ngừa sai phạm từ khâu chuẩn bị đến tổ chức kỳ thi; giúp các cấp, chủ thể tổ chức kỳ thi đúng với mục tiêu, tính chất; góp phần tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, công khai, minh bạch.

Để đạt được mục đích trên, 5 yêu cầu đối với công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT của cả 3 cấp (bộ, tỉnh, sở) là: Bảo đảm tính độc lập ở mọi cấp thanh tra, kiểm tra; phân rõ trách nhiệm từng cấp thanh tra, kiểm tra, đảm bảo rõ nhiệm vụ, thẩm quyền, mục tiêu, phương pháp, trách nhiệm. Mọi công đoạn của công tác thi đều được thanh tra, kiểm tra với yêu cầu rõ nhất là không có khoảng trống, điểm mờ. Cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra phải được sàng lọc, lựa chọn kỹ lưỡng với chuyên môn và phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao. 100% cán bộ phải được tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, nếu đạt yêu cầu mới được tham gia thanh tra thi. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa 3 cấp: Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, thanh tra tỉnh, thanh tra sở giáo dục và đào tạo, cũng như phối hợp với lực lượng khác cùng tham gia tổ chức kỳ thi.

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, công tác thanh tra, kiểm tra đóng vai trò hết sức quan trọng trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT. Do đó, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ khâu chuẩn bị đến tổ chức triển khai.

Năm nay, Chính phủ giao các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ thi, nên công tác thanh tra, kiểm tra cũng thay đổi. Điểm mới trong công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi năm nay là có thêm lực lượng thanh tra cấp tỉnh. Cùng với đó, năm nay, dù không được huy động trực tiếp coi thi, chấm thi nhưng cán bộ, giảng viên các trường đại học sẽ có mặt trong các đoàn thanh tra, kiểm tra ở tất cả các khâu của kỳ thi như chuẩn bị kỳ thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, chấm phúc khảo.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ: Ít nhất mỗi điểm thi, tùy quy mô số lượng phòng thi, có ít nhất 3 cán bộ giảng viên đại học về thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thể hiện rõ trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc chỉ đạo các trường đại học tham gia công tác thanh tra, kiểm tra này. Hướng dẫn thanh tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ được ban hành trong thời gian sớm nhất.

Việt Hà (TTXVN)

Chia sẻ bài viết