01/02/2012 - 08:49

ĐỒNG CHÍ ĐINH THẾ HUYNH:

Báo chí góp phần tạo “niềm tin mới, khí thế mới, sức sống mới trong năm Nhâm Thìn”

Đã thành một truyền thống đẹp, sáng thứ ba đầu tiên của năm mới Nhâm Thìn, giới báo chí cả nước lại hội tụ tại trụ sở Báo Nhân Dân tham dự cuộc Giao ban báo chí đầu Xuân do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức. Chủ trì cuộc giao ban sáng 31-1 là các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông.

Phát biểu tại cuộc Giao ban Báo chí đầu Xuân Nhâm Thìn, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Đinh Thế Huynh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các nhà báo lão thành, các cơ quan quản lý, chủ quản báo chí và giới báo chí cả nước với những thắng lợi mới. Đồng chí biểu dương những đóng góp to lớn của báo chí vào thành tựu phát triển chung của đất nước trong năm qua. Vượt lên những khó khăn về ảnh hưởng suy giảm kinh tế thế giới, về tình hình phức tạp trên biển Đông, về lạm phát cao trong nước,... đòi hỏi những tư tưởng rất mới trong công tác chỉ đạo điều hành báo chí; sự suy giảm báo in cũng gây bất lợi nhiều,...; các nhà báo đã ý thức vai trò chính trị của mình bám sát phản ánh thực tiễn đất nước và tập hợp các lực lượng cùng cả nước đạt được những thành tựu to lớn.

Để báo chí góp phần tạo nên niềm tin mới, khí thế mới, sức sống mới trong năm 2012, đồng chí Đinh Thế Huynh chỉ đạo: Trong năm mới báo chí cả nước tập trung vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của mình là: Tuyên truyền, đưa nội dung các Nghị quyết, văn kiện của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 vào cuộc sống; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tuyên truyền cho công tác đối nội, đối ngoại, xây dựng pháp luật, trong đó quan trọng nhất là việc sửa đổi Hiến pháp của đất nước; đẩy mạnh các phong trào sản xuất phát triển kinh tế - xã hội, trước mắt là vụ đông xuân ở các vùng miền;... Nhận định năm 2012 khó khăn còn có thể gay gắt hơn, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị: Là lực lượng có vai trò đi đầu trong công tác tuyên giáo, báo chí cả nước hãy tích cực, chủ động thông tin tuyên truyền có chất lượng và hiệu quả cao trong năm 2012.

HOÀNG HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết