27/12/2008 - 08:02

Ban hành Quy định về thuốc kháng HIV dùng trong trường hợp khẩn cấp

(TTXVN)- Ngày 25-12, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã ký Quyết định số 173/2008/QĐ- TTg về việc ban hành Quy định áp dụng các biện pháp cần thiết đáp ứng yêu cầu về thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp.

Quy định gồm 4 chương, 18 điều áp dụng cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu về thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp; cơ sở khám, chữa bệnh cho người nhiễm HIV; trung tâm phòng chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức khác có chức năng liên quan đến chăm sóc và điều trị cho người nhiễm HIV, người bị bệnh AIDS.

Quy định nêu rõ, trong trường hợp khẩn cấp, các thuốc sau sẽ được xem xét miễn phí thử lâm sàng: Thuốc kháng HIV được sản xuất trong nước theo quyết định chuyển giao quyền sáng chế của Bộ Y tế; thuốc kháng HIV chưa có số đăng ký nhập khẩu nhưng đã lưu hành hợp pháp ở nước sở tại, có chỉ định, đường dùng khi sử dụng ở Việt Nam tương tự ở nước sở tại. Nhãn thuốc HIV được sản xuất, nhập khẩu, đăng ký trong trường hợp khẩn cấp phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về nhãn thuốc và phải ghi chữ “Thuốc không bán”...

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Chia sẻ bài viết