05/07/2013 - 21:35

Ban hành Nghị định thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

Theo Nghị định, Nhà nước thống nhất quản lý đối với các hoạt động đầu tư, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc lá và hoạt động khác liên quan đến kinh doanh thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá. Thuốc lá thuộc nhóm hàng hóa hạn chế kinh doanh nên tổ chức, cá nhân sản xuất, mua bán thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá, mua bán nguyên liệu thuốc lá và đầu tư trồng cây thuốc lá phải có giấy phép.

Việc đầu tư phát triển vùng trồng cây thuốc lá ở từng địa phương phải phù hợp với quy hoạch vùng nguyên liệu thuốc lá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Việc sử dụng giống cây thuốc lá phải thực hiện theo các quy định của pháp luật về quản lý giống cây trồng. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp nguyên liệu thuốc lá.

Điều kiện để được cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá: thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá; có địa điểm kinh doanh cố định, có địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định; diện tích điểm kinh doanh dành cho thuốc lá tối thiểu phải có từ 3m2 trở lên; có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá; phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phòng Công thương hoặc Phòng Kinh tế cấp huyện là đơn vị có thẩm quyền cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

Các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc lá: sản xuất, mua bán sản phẩm, mua bán nguyên liệu thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá không có giấy phép; đầu tư trồng cây thuốc lá không có giấy chứng nhận đủ điều kiện; sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển sản phẩm thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả, các sản phẩm thuốc lá mang nhãn hiệu không được bảo hộ tại Việt Nam; sản xuất sản phẩm thuốc lá vượt sản lượng cho phép; mua bán, chuyển nhượng tem sản phẩm; mua bán, chuyển nhượng trái phép giấy cuốn điếu thuốc lá; bán thuốc lá tại khu vực công sở, trường học, bệnh viện, rạp chiếu phim, nhà biểu diễn văn hóa nghệ thuật, nhà thi đấu thể thao và tại các nơi công cộng khác theo quy định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-8-2013.

PHƯƠNG DUNG (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết