28/06/2019 - 14:37

Ban chỉ đạo “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 

Sáng 28-6, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động và triển khai nhiệm vụ. Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo quỹ chủ trì hội nghị.

Cùng dự có: Đồng chí Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Chuẩn đô đốc Phạm Văn Vững, Chính ủy Quân chủng Hải quân; đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan trực thuộc Chính phủ, các hội, tổ chức Trung ương; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thông báo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành: Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành; tổ chức và hoạt động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”; việc kiện toàn Ban chỉ đạo quỹ; các Quyết định về việc thành lập cơ quan thường trực, giúp việc Ban chỉ đạo, cơ quan chuyên trách, cơ quan tuyên truyền, vận động, xây dựng quỹ; quy chế quản lý, sử dụng quỹ; quy chế làm việc của Ban chỉ đạo và Cơ quan thường trực giúp việc Ban chỉ đạo…


Đại diện Ban chỉ đạo quỹ tại hội nghị.

Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” được đổi tên từ “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” và được chuyển về Bộ Quốc phòng quản lý theo Quyết định số 354/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, quỹ đã xây dựng được website, mở tài khoản tại Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước, được đăng ký con dấu riêng. Thời gian qua, Ban chỉ đạo quỹ đã phối hợp triển khai nhiều biện pháp, hình thức nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về biển, đảo, vận động xây dựng quỹ như: Chương trình “Xuân Trường Sa”, chương trình “Hành trình tuổi trẻ với Trường Sa”, “Trường Sa xanh”… Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Hải quân tổ chức thành công 32 chuyến tàu, 05 chuyến máy bay đón, đưa hơn 5.000 đại biểu, thân nhân, kiều bào… ra thăm, tặng quà, động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và nhà giàn DK1. Công tác quản lý, sử dụng quỹ được thực hiện đúng theo các quy định tại Thông tư số 148/2012/TT-BQP ngày 28-12-2012 của Bộ Quốc phòng.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo quỹ đã yêu cầu, thời gian tới, các cơ quan liên quan cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về vai trò, vị trí của biển, đảo; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tích cực tham gia ủng hộ, xây dựng quỹ. Tiếp tục làm tốt việc đưa, đón các đoàn đại biểu ra thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1; tổ chức tiếp nhận, quản lý và sử dụng quỹ chặt chẽ, đúng mục đích, công khai, minh bạch, thanh, quyết toán kịp thời, đúng quy định; phối hợp với các cơ quan để kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong tuyên truyền, vận động ủng hộ quỹ. Đồng chí cũng nhất trí với các kiến nghị của hội nghị về việc đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương, doanh nghiệp tăng cường việc kết nghĩa, đỡ đầu, đăng ký đầu tư xây dựng, giúp đỡ lâu dài; xây dựng các mô hình sản xuất, phát triển kinh tế có hiệu quả, bền vững trên đảo; xây dựng chuyên mục “Vì biển, đảo Việt Nam” phát sóng hằng tuần trên Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam…

Theo Báo Quân đội Nhân dân

Chia sẻ bài viết