16/05/2012 - 22:44

Ban Chỉ đạo Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị họp phiên thứ nhất

Sáng 16-5, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban, Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị đã họp phiên thứ nhất cho ý kiến vào dự thảo đề cương và kế hoạch của Đề án.

Tại cuộc họp, các đại biểu thống nhất cho rằng sau 25 năm đổi mới, cùng với đà tăng trưởng kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa đã diễn ra nhanh chóng, tạo sự khác biệt về kinh tế, văn hóa, xã hội, lối sống giữa đô thị và nông thôn. Việc đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương đang đặt ra yêu cầu làm rõ sự khác biệt giữa đô thị và nông thôn, từ đó xác định tổ chức bộ máy, chức năng, thẩm quyền phù hợp với chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của mỗi cấp chính quyền.

Các ý kiến cũng đồng tình với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị nhằm xây dựng bộ máy chính quyền địa phương trong sạch, có đủ năng lực, sử dụng đúng quyền lực và từng bước hiện đại hóa để quản lý hiệu lực và hiệu quả công việc của chính quyền, hướng tới mục tiêu tổng thể cải cách tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

Đề án sẽ đánh giá hiện trạng tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương các cấp và việc phân biệt bước đầu về chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn theo quy định của Hiến pháp năm 1992, Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003 và các văn bản pháp luật có liên quan; phân tích, đánh giá các yêu cầu đặt ra đối với quy định mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của chính quyền đô thị, có sự phân biệt rõ với chính quyền nông thôn. Từ đó, nghiên cứu, đề xuất xây dựng mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động và nhiệm vụ, thẩm quyền phù hợp đối với chính quyền đô thị đảm bảo tính thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Trên cơ sở kết quả xây dựng Đề án, Ban chỉ đạo Đề án sẽ đề xuất với Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 các quy định cụ thể về chính quyền địa phương trong Hiến pháp và mô hình tổ chức, hoạt động của chính quyền đô thị trong Luật tổ chức HĐND và UBND sửa đổi.

Đề án đưa ra một số phương án xây dựng mô hình tổ chức chính quyền đô thị, trong đó có phương án cải cách mạnh chính quyền địa phương, xây dựng mô hình chính quyền đô thị theo mô hình mới là chính quyền một cấp đại diện, hai cấp hành chính.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thống nhất với việc đưa ra một số phương án xây dựng mô hình tổ chức chính quyền đô thị để có sự phân tích và lựa chọn phù hợp.

CHU THANH VÂN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết