02/01/2019 - 16:10

Bài phát biểu của đồng chí Võ Thành Thống tại Lễ kỷ niệm 15 TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương

LTS: Tại Lễ kỷ niệm 15 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố có bài phát biểu điểm lại những thành tựu của thành phố trong 15 năm qua và định hướng những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cho tương lai. Báo Cần Thơ trân trọng giới thiệu lược trích bài phát biểu của đồng chí.

Thưa quý đại biểu,

Qua hơn 15 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp, hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương; sự liên kết, hợp tác tích cực của các tỉnh, thành phố. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cần Thơ đã nỗ lực phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. 

Từ địa bàn còn khó khăn, nhưng liên tục trong 15 năm (2004 - 2018) thành phố Cần Thơ đã luôn phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế cao:

- Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP năm 2018 là 103 ngàn 500 tỉ đồng, tăng gấp 8,81 lần so với năm 2004; bình quân đầu người là 80,5 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 7,8 lần so với năm 2004.

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, khu vực nông nghiệp – thủy sản chiếm 8,10%, dịch vụ chiếm 59,13%.

- Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ năm 2018 đạt trên 2 tỉ đô la Mỹ, tăng 6,5 lần so với năm 2004, tăng bình quân 14,3%/năm.

- Tổng vốn đầu tư trên địa bàn năm 2018 đạt trên 45.000 tỉ đồng, tăng 11,14 lần so với năm 2004. Trong 15 năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hôi đạt trên 430.000 tỉ đồng, tăng bình quân 20,6%/năm.

- Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2018 trên 11.000 tỉ đồng, gấp 7 lần so với năm 2004, tăng bình quân 15%/năm.

- Sau 15 năm đẩy mạnh khởi nghiệp, thành phố có gần 8.000 doanh nghiệp được thành lập, với tổng số vốn đăng ký gần 100.000 tỉ đồng. Phát triển được 8 khu công nghiệp, 243 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 1,8 tỉ đô la Mỹ. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ phát triển mạnh, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng nhanh; một số trung tâm thương mại mới đi vào hoạt động, như Trung tâm thương mại Lotte, Vincom Xuân Khánh,...  đã thúc đẩy sản xuất, thương mại phát triển. Nhiều công trình giao thông quan trọng được đầu tư hoàn thành, đưa vào sử dụng đã mang tính kết nối, lan tỏa, tạo động lực mới cho Cần Thơ phát triển như: Cầu Cần Thơ, cảng Cái Cui, sân bay quốc tế Cần Thơ, tuyến đường Võ Văn Kiệt,... và sắp tới các công trình cầu Vàm Cống, tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, các cầu trên quốc lộ 80 đưa vào hoạt động, sẽ tăng kết nối liên vùng, là động lực phát triển kinh tế giữa thành phố Cần Thơ với các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên:

- Hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp phát triển cả về số lượng và chất lượng; hệ thống bệnh viện không ngừng phát triển, ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân thành phố và các tỉnh lân cận. Nhiều công trình qui mô được đầu tư mới, xứng tầm khu vực, như: Bệnh viện Nhi đồng; Bệnh viện Đa khoa thành phố; Khu phức hợp cao tầng, khách sạn 5 sao Vincom, Mường Thanh, Novaland và nhiều dự án phát triển du lịch được lãnh đạo quan tâm, tập trung mời gọi đầu tư. Công tác xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh; phát huy vai trò là nền tảng tinh thần của xã hội. Đến năm 2018, Cần Thơ có 18 phường, thị trấn văn minh đô thị; 26 xã văn hóa - nông thôn mới. Quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu giảm nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo thành phố xuống còn 1,53%, đặc biệt các đối tượng khó khăn về nhà ở cơ bản đã được giải quyết.

- Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, rà soát cắt giảm thủ tục hành chính đạt yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ, nhân rộng các mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông”, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ kịp thời cho người dân, doanh nghiệp và thu hút đầu tư vào thành phố; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được quan tâm chỉ đạo, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, lãng phí.

- Hoạt động đối ngoại được tăng cường, quan hệ quốc tế được mở rộng; công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm thực hiện tốt. Quốc phòng - an ninh được củng cố, chính trị ổn định, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhìn chung, qua 15 năm xây dựng và phát triển, đến nay các mục tiêu, định hướng lớn đã được thành phố Cần Thơ thực hiện khá toàn diện, bước đầu mang lại những kết quả khả quan. Ngày càng thể hiện rõ vai trò trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trên các lĩnh vực: công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch, y tế, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ đã góp phần quan trọng vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bước đầu hội nhập với khu vực và thế giới. Những kết quả đó là tiền đề quan trọng để Cần Thơ tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, trong 15 năm qua, thành phố Cần Thơ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như:

- Tuy kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhưng chưa thật bền vững, chưa tương xứng với những tiềm năng, lợi thế của thành phố. Công nghiệp phát triển nhanh nhưng quy mô sản xuất còn nhỏ, chất lượng, năng lực cạnh tranh còn thấp. Tiến trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp triển khai còn chậm. 

- Môi trường, cơ chế, chính sách chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút mạnh đầu tư. Chất lượng công tác quy hoạch còn thấp, công tác quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch có mặt chưa tốt, còn nhiều bất cập. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu, chưa đồng bộ, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông để phục vụ nhu cầu ngày càng cao cho nhân dân. 

- Năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và chất lượng nguồn nhân lực, nhìn chung tại một số nơi chưa theo kịp yêu cầu phát triển trong tình hình mới. 

- Ứng dụng khoa học kỹ thuật chưa đồng bộ; lĩnh vực y tế còn thiếu cơ sở có kỹ thuật chuyên sâu.

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong 15 năm qua, để xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ văn minh, hiện đại, xứng tầm với vai trò trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân cần tập trung thực hiện tốt 05 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: 

Một là, tập trung rà soát, xây dựng và thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt, gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của vùng. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển nhanh, bền vững, tập trung nâng cao quy mô, chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Chú trọng đầu tư phát triển các lĩnh vực có thế mạnh, mang tính đột phá, như thương mại - dịch vụ, vận tải, tài chính,...; tập trung vào các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng lớn; phát triển mạnh du lịch, nhất là du lịch sinh thái, du lịch sông nước - miệt vườn. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, ưu tiên thu hút đầu tư vào khu vực công nghệ cao; thực hiện tốt hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ cao. 

Hai là, triển khai thực hiện Đề án về cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Phát huy các mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã kiểu mới, mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; tiếp tục phát huy có hiệu quả mô hình cánh đồng lớn. Song song đó, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Ba là, ưu tiên bố trí nguồn ngân sách nhà nước cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao; tập trung xây dựng nông thôn mới vững chắc, không chạy theo phong trào, chủ yếu là nâng cao mức sống cho người dân nông thôn. Khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh ở khu vực nông thôn, nhất là các ngành sử dụng nhiều lao động để giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân nông thôn.

Bốn là, đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm phiền hà; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng toàn diện đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm xây dựng và phát triển một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao khả năng thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tận tuỵ phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của thành phố; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của tổ chức và cá nhân. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm để xây dựng, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lành mạnh.

Năm là, tích cực xây dựng nền kinh tế tri thức nhằm bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mà Chính phủ đã phát động.

Cuối lời, xin thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ qua các nhiệm kỳ, quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các vị khách quý, cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thành phố mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chúc thành phố Cần Thơ chúng ta trong giai đoạn mới, đạt nhiều thắng lợi mới!

 

Chia sẻ bài viết