04/10/2020 - 17:13

Bãi bỏ 101 thủ tục hành chính và sửa đổi, bổ sung 4 thủ tục hành chính

(CT) - Ðó là kết quả nổi bật trong công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) trong quý III-2020 của TP Cần Thơ.

Cụ thể, theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, tính đến ngày 15-9, UBND thành phố đã ban hành 20 quyết định công bố 112 TTHC mới, 4 TTHC được sửa đổi, bổ sung và 101 TTHC bị bãi bỏ ở 11 lĩnh vực. Hiện tại, toàn thành phố có 1.871 TTHC, trong đó có 1.506 TTHC cấp sở, 236 TTHC cấp huyện, 120 TTHC cấp xã, 3 thủ tục đặc thù, 6 thủ tục liên thông. Việc công khai TTHC được thực hiện theo đúng quy định. Ngoài công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia, TP Cần Thơ còn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức công khai trên Cổng thông tin một cửa điện tử của thành phố và Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố.

Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC: thành phố tiếp nhận 213.150 hồ sơ, đã giải quyết 205.563 hồ sơ, trong đó có 204.397 hồ sơ trả đúng hạn; 1.166 hồ sơ trả quá hạn; số hồ sơ đang giải quyết là 7.587 hồ sơ. Nguyên nhân trễ hạn là do ảnh hưởng dịch COVID-19, một số hoạt động nghiệp vụ: đo đạc, kiểm đếm, thanh tra, kiểm tra hiện trạng bị hạn chế. Các TTHC về lĩnh vực đất đai rất phức tạp, có sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị, nhưng thời gian giải quyết đối với từng thủ tục ngắn. Trong khi đó, số lượng hồ sơ phát sinh bình quân hơn 10.000 hồ sơ/tháng. Công chức, viên chức không thao tác luân chuyển hồ sơ trên phần mềm dẫn đến tình trạng tồn đọng quá hạn, mặc dù hồ sơ giấy đã giải quyết.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết