17/11/2016 - 10:30

An Giang: Xây dựng hồ sơ Di sản văn hóa thế giới cho Di tích Óc Eo- Ba Thê

(CT)- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương "Đầu tư Dự án Khu di tích Óc Eo (đầu tư bổ sung một số hạng mục)" tại thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

 Một điểm di chỉ khảo cổ ở Khu di tích Óc Eo- Ba Thê.

Một số nội dung đầu tư gồm xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, mái che bảo vệ di tích, đường vào di tích, tôn tạo môi trường, cảnh quan, hệ thống cây xanh ở các khu di tích: Gò Út Trạch, Gò Cây Thị (khu A và khu B), Nam Linh Sơn… Tổng mức đầu tư hơn 6,7 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh An Giang, thời gian thực hiện từ 2016-2020. Việc đầu tư công trình nhằm tu bổ, tôn tạo và phục vụ bảo tồn hiện vật ở Khu di tích văn hóa Óc Eo- Ba Thê. Đặc biệt, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ việc xây dựng hồ sơ di sản để trình UNESCO công nhận Di tích Óc Eo- Ba Thê là Di sản văn hóa thế giới.

Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo có tổng diện tích quy hoạch bảo tồn khoảng 433,1ha.Với hệ thống di vật, di chỉ phong phú về loại hình và đa dạng về chất liệu như di tích kiến trúc, di chỉ cư trú, di chỉ mộ táng, di chỉ xưởng, hệ thống giao thông thủy... Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt cho Di tích Óc Eo- Ba Thê vào năm 2012.

Tin, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết