10/01/2009 - 10:09

500 tỉ đồng cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

Theo Tổng cục Thống kê (TCTK) để tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở vào ngày 1-4-2009 thì ngân sách nhà nước sẽ phải dành khoảng 500 tỉ đồng. Đây là cuộc điều tra quy mô rất lớn nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở, phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương. Thông tin thu được từ Tổng điều tra cũng đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ 2000-2010, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ 2011-2020; giám sát thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.

Cũng theo TCTK, ngoài các số liệu truyền thống được thu thập như Tổng điều tra năm 1999, Tổng điều tra 2009 lần này còn bổ sung thêm nhiều tiêu chí nghiên cứu như: Người khuyết tật, thị trường lao động, mức độ chết trong quá trình thai sản, thực trạng nhà ở của nhân dân và các tiêu chí đánh giá của thực hiện mục tiêu Thiên niên kỷ như tỷ lệ biết chữ, trình độ học vấn, tuổi thọ của nhân dân. Đặc biệt, trong Tổng điều tra lần này, TCTK sẽ chính thức áp dụng công nghệ quét (scaning) để nhập kết quả điều tra thay vì nhập thủ công như trước, đảm bảo rút ngắn thời gian xử lý số liệu và đảm bảo độ chính xác của kết quả điều tra.

NGUYỄN KIM ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết