22/11/2023 - 09:04

490 tỉ đồng cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thới Lai đang giải ngân vốn chương trình tại điểm giao dịch xã Xuân Thắng.

(CT) - Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Cần Thơ vừa tham mưu Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố phân bổ số vốn 300 tỉ đồng chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm năm 2023 đến các quận, huyện.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các quận, huyện đang tập trung giải ngân nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu hộ vay để mở rộng mô hình sản xuất, kinh doanh. Chi nhánh phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao trước 31-12-2023.

Năm 2022-2023, thành phố được giao vốn chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ là 490 tỉ đồng.

A.P

 

Chia sẻ bài viết