09/11/2019 - 07:15

400 tỉ đồng thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2019-2020 

(CT)- Ngày 8-11, Ban Chỉ đạo Các chương trình mục tiêu quốc gia TP Cần Thơ giai đoạn 2016-2020 tổ chức Hội nghị Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020” (OCOP) trên địa bàn TP Cần Thơ. Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng chủ trì Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Dũng yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện bám sát Kế hoạch số 94/KH-UBND, của UBND thành phố, về thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn thành phố (Kế hoạch 94) để xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, sát hợp với ngành, địa phương mình. Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới thành phố tăng cường thông tin, tuyên truyền để mỗi cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã hiểu và nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa của Chương trình OCOP. Đồng thời, phối hợp với các viện, trường tổ chức các lớp đào tạo chuyên môn về quản trị sản xuất, quản trị kinh doanh cho các nhà quản lý, hợp tác xã, hộ sản xuất tham gia Chương trình OCOP. Để tạo nguồn lực thực hiện Chương trình, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ cá nhân, hộ sản xuất, hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn thông qua các chương trình cho vay ưu đãi…

Kế hoạch 94 hướng đến việc phát triển các tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, có lợi thế góp phần tái cơ cấu kinh tế thành phố theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị. Đây cũng được xem là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất” trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới”. Kế hoạch 94 đề ra mục tiêu đến năm 2020 tiêu chuẩn hóa 20 sản phẩm, dịch vụ hiện có; phát triển và củng cố 20 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP; 100% cán bộ quản lý nhà nước (cấp thành phố và huyện) và các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình OCOP được đào tạo chuyên môn quản lý sản xuất, quản trị kinh doanh; triển khai phát triển 3 làng du lịch kết hợp với các sản phẩm của địa phương.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2019 - 2020 là 400 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách 100 tỉ đồng, vốn huy động 300 tỉ đồng.

MỸ THANH

Chia sẻ bài viết