07/05/2012 - 08:13

14.489 đảng viên được quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

* Hơn 840 lượt ý kiến đóng góp xây dựng và chỉnh đốn đảng theo tinh thần của NQTƯ4

(CT)- Theo thống kê của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, đến nay, các cấp ủy đảng TP Cần Thơ đã tổ chức được 77 hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) (gọi tắt là NQTƯ4) cho 14.489 đảng viên, đạt 43% tổng số đảng viên Đảng bộ thành phố. Trong đó, Thành ủy Cần Thơ tổ chức 2 hội nghị cho cán bộ chủ chốt và cán bộ nghỉ hưu thuộc diện Thành ủy quản lý, với tổng số 950 đảng viên; Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức 1 hội nghị cho 122 đại biểu là thành viên Ban Thư ký liên chi hội, chi hội Nhà báo trực thuộc Hội Nhà báo TP Cần Thơ, BCH các Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật TP Cần Thơ, thành viên BCH các Hội thành viên trực thuộc các Hội Khoa học Kỹ thuật TP Cần Thơ; cấp ủy đảng 16/16 đảng bộ trực thuộc Thành ủy tổ chức 74 hội nghị, với tổng số 13.417 đảng viên tham dự. Trong số 16 đảng bộ trực thuộc Thành ủy, Đảng bộ quận Bình Thủy và Đảng bộ huyện Thới Lai đã hoàn thành việc tổ chức quán triệt NQTƯ4 cho đảng viên, với tỷ lệ đảng viên tham dự đạt 97,7%-99%.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Thành ủy, hầu hết các hội nghị quán triệt nội dung NQTƯ4 do các cấp ủy đảng tổ chức, cán bộ, đảng viên đều học tập với tinh thần nghiêm túc, nhất trí cao với nội dung NQTƯ4. Các hội nghị đều chia tổ thảo luận, hoặc tổ chức thảo luận tại hội trường về nội dung NQTƯ4, Kế hoạch của các cấp ủy về thực hiện NQTƯ4. Kết quả, đã có hơn 840 lượt ý kiến đóng góp xung quanh việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần của NQTƯ4; trong đó, tiêu biểu như hội nghị cán bộ chủ chốt do Thành ủy Cần Thơ tổ chức có 250 ý kiến, hội nghị do Đảng ủy Trường Đại học Y dược Cần Thơ tổ chức có 383 ý kiến, hội nghị cán bộ chủ chốt do Huyện ủy Vĩnh Thạnh tổ chức có 85 ý kiến, hội nghị cán bộ chủ chốt do Huyện ủy Phong Điền tổ chức có 42 ý kiến.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 15-5, các cấp ủy đảng sẽ hoàn thành việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện NQTƯ4 cho đảng viên.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết