14/09/2019 - 18:10

12 doanh nghiệp cùng tham gia giảm thiểu chất thải nhựa 

(CT)- Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ký kết Biên bản ghi nhớ với Liên minh tái chế bao bì PRO Việt Nam nhằm chia sẻ mục tiêu, tầm nhìn và trách nhiệm trong việc thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam thông qua các hoạt động giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế chất thải.

Saigon Co.op là một trong những đơn vị tiên phong trong thực hiện giảm thiểu sản phẩm nhựa một lần, tăng sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường. Ảnh: CTV

Saigon Co.op là một trong những đơn vị tiên phong trong thực hiện giảm thiểu sản phẩm nhựa một lần, tăng sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường. Ảnh: CTV

Sự hợp tác này thể hiện cam kết mạnh mẽ của cả hai bên cùng thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể và thiết thực nhằm hướng đến tầm nhìn “Vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” của PRO Việt Nam; bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên cho một Việt Nam phát triển bền vững của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Biên bản ghi nhớ bao gồm việc thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động giảm thiểu, phân loại chất thải tại nguồn; hỗ trợ, tăng cường năng lực, hiệu quả của hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý và tái chế chất thải. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của nhà sản xuất, chủ sở hữu thương hiệu, nhà phân phối, bán lẻ hiện đại, truyền thống và nhà nhập khẩu trong việc quản lý rác thải sau tiêu dùng và tái chế. Cùng với đó, thúc đẩy hình thành ngành công nghiệp tái chế và hỗ trợ các sản phẩm tái chế, thân thiện môi trường; truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế chất thải và nền kinh tế tuần hoàn…

Liên minh tái chế bao bì PRO Việt Nam hiện có 12 thành viên là các doanh nghiệp tiêu dùng, bao bì: Coca-Cola Việt Nam, FrieslandCampina Việt Nam, La Vie Việt Nam, Nestlé Việt Nam, NutiFood, Suntory PepsiCo Việt Nam, Tetra Pak, TH Group, URC Việt Nam, Annam Group, Polytex Far Eastern (Việt Nam) và Saigon Co.op.

L. Mẫn

Chia sẻ bài viết