17/01/2009 - 09:55

Phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường

Chiều 16-1, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện, quận, phường và Nghị quyết điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của UBND huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND huyện, quận, phường.

Theo Nghị quyết, thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường tại 67 huyện, 32 quận và 483 phường của 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Lào Cai, Vĩnh Phúc, TP Hải Phòng, Nam Định, Quảng Trị, TP Đà Nẵng, Phú Yên, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang.

Nghị quyết điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của UBND huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND huyện, quận, phường; UBND tỉnh nơi không tổ chức HĐND huyện, phường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điều từ 82 đến điều 95 của Luật tổ chức HĐND và UBND, các quy định khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn; UBND thành phố trực thuộc Trung ương nơi không tổ chức HĐND huyện, quận, phường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điều từ Điều 82 đến Điều 96 của Luật tổ chức HĐND và UBND, các quy định khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự án Luật cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài. Các ý kiến phát biểu tập trung vào các nội dung: việc thành lập, đình chỉ và chấm dứt hoạt động của các cơ quan đại diện; cơ cấu, tổ chức của cơ quan đại diện; biên chế của cơ quan đại diện; chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp đối với cơ quan đại diện và Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành.

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết