20/10/2017 - 16:16

[Infographics] Những hoạt động chính trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 

Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 11-11-2017 tại thành phố Đà Nẵng.

Đây là sự kiện quan trọng nhất của Năm APEC 2017, một trọng tâm đối ngoại của Việt Nam nhằm triển khai hội nhập quốc tế sâu rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại đa phương.

TTXVN

Chia sẻ bài viết