02/12/2022 - 08:27

Ðiều kiện và tiêu chí mới bình chọn “Ðiểm du lịch tiêu biểu ÐBSCL” 

Ông Trần Việt Phường, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ÐBSCL, vừa mới ký ban hành Ðiều kiện và tiêu chí bình chọn “Ðiểm du lịch tiêu biểu ÐBSCL” được điều chỉnh và bổ sung.

Chợ nổi Cái Răng.

Theo đó, “Ðiểm du lịch tiêu biểu ÐBSCL” là điểm đến có tài nguyên du lịch đặc thù và các sản phẩm, dịch vụ du lịch nổi bật của vùng; gồm 4 loại hình: Ðiểm du lịch tổng hợp; Di tích văn hóa - lịch sử, công trình công cộng, công trình kiến trúc nghệ thuật, vườn quốc gia, vườn sinh thái, khu, điểm du lịch sinh thái; Cơ sở lưu trú du lịch; Cơ sở nghề truyền thống có phục vụ du lịch. Mỗi loại hình được quy định chi tiết, cụ thể các điều kiện về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập; không bị xử phạt hành chính (có quy định thời hạn); là hội viên Hiệp hội Du lịch ÐBSCL; diện tích tối thiểu, kết cấu hạ tầng, số lượng khách đến tham quan hàng năm, số lượng loại dịch vụ (hoặc xếp hạng sao, công suất phòng với các cơ sở lưu trú); điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, tuân thủ quy định của pháp luật; cơ sở vật chất kỹ thuật và phương án đảm bảo an toàn cho du khách; quy định về nhân lực; tích cực tham gia các hoạt động quảng bá xúc tiến...

Hồ sơ đề nghị thẩm định, xét chọn tái công nhận và công nhận mới “Ðiểm du lịch tiêu biểu ÐBSCL” phải có xác nhận của cơ quản lý nhà nước về du lịch cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gửi về văn phòng Hiệp hội Du lịch ÐBSCL trước tháng 6 để lập kế hoạch tiến hành khảo sát, thẩm định từ tháng 9. Hội đồng bình chọn và ban hành Quyết định công nhận “Ðiểm du lịch tiêu biểu ÐBSCL” trước tháng 12. Thời gian thẩm định, bình chọn lại “Ðiểm du lịch tiêu biểu ÐBSCL” là 3 năm kể từ ngày được công nhận lần gần nhất.

Hiện nay có 43 điểm được công nhận “Ðiểm du lịch tiêu biểu ÐBSCL”. Trong đó, Cần Thơ có 7 điểm là Chợ nổi Cái Răng, Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Bình Thủy, Khu du lịch sinh thái lung Cột Cầu, Khu du lịch sinh thái Mỹ Khánh, Bến Ninh Kiều, Làng du lịch sinh thái Ông Ðề, Thiền viện Trúc lâm Phương Nam.

Tin, ảnh: HUỲNH BIỂN 

Chia sẻ bài viết