28/06/2022 - 19:03

Ðề nghị xem xét lắp đặt biển báo và đèn tín hiệu giao thông

Cử tri quận Ô Môn đề nghị xem xét lắp đặt biển báo và đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư giao nhau giữa đường tỉnh 922 mới và đường tỉnh 923 để đảm bảo an toàn giao thông cho người lưu thông qua ngã tư này. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

Theo Quyết định số 1591/QÐ-UBND của UBND thành phố, dự án xây dựng và nâng cấp đường tỉnh 922 (Xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ quốc lộ 91B đến Cờ Ðỏ), tuyến đường gồm 3 đoạn: đoạn 1, dài 10,75km từ giao với quốc lộ 91B đến giao với tuyến tránh thị trấn Thới Lai, bề rộng mặt đường 11m, nền đường rộng 12m; đoạn 2, dài 5,69km (tuyến tránh thị trấn Thới Lai) điểm đầu giao đường tỉnh 922 hiện hữu tại lý trình Km5+957, điểm cuối giao với đường tỉnh 922 hiện hữu tại lý trình Km10+284, bề rộng mặt đường 11m, nền đường rộng 12m; đoạn 3, dài 12,52km là đoạn nâng cấp, mở rộng có bề rộng mặt đường 11m, bề rộng nền đường 12m. Tuyến đường đã được thông xe kỹ thuật vào ngày 28-1-2022.

Về đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao trên toàn tuyến; trong đó, có nút giao với đường tỉnh 923, theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, không có bố trí đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao trên tuyến. Ngày 19-1-2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố có Công văn số 98/CV-BQLDA về việc lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại một số vị trí nút giao của dự án đường tỉnh 922 (Xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ quốc lộ 91B đến Cờ Ðỏ). Theo đó, Ban Quản lý dự án đã đề nghị UBND các quận, huyện nơi dự án đi qua có văn bản gửi về Ban An toàn giao thông thành phố để tổng hợp, trình UBND thành phố để xin chủ trương thực hiện.

Chia sẻ bài viết