13/01/2013 - 00:09

Ðề nghị xem xét, đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông

Cử tri xã Tân Thới, huyện Phong Ðiền kiến nghị ngành chức năng và chính quyền địa phương xem xét đầu tư tuyến Lộ Vòng Cung, đoạn từ phường Trường Lạc, quận Ô Môn đến trung tâm huyện Phong Ðiền nhằm đảm bảo an toàn giao thông, phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương nằm dọc theo tuyến lộ này. Cử tri cũng đề nghị ngành chức năng đầu tư, nâng cấp tuyến đường từ xã Tân Thới đến xã Trường Thành, huyện Thới Lai. Nội dung công văn trả lời của Sở Giao thông Vận tải thành phố, như sau:

- Về việc đầu tư tuyến Lộ Vòng Cung, đoạn từ phường Trường Lạc, quận Ô Môn đến huyện Phong Ðiền: Tuyến đường này còn gọi là Đường tỉnh 923, đoạn Phong Điền -Ba Se- Quốc lộ 91. Hiện nay, đơn vị tư vấn đã hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh tổng mức đầu tư theo các văn bản hướng dẫn hiện hành. Ngành chức năng đang tổ chức thẩm tra dự toán để trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố xem xét, thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt để triển khai lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng -chuyển giao (BT) theo chủ trương của UBND thành phố.

- Về việc đầu tư, nâng cấp tuyến đường từ xã Tân Thới đến xã Trường Thành, huyện Thới Lai: Tuyến đường từ xã Tân Thới, huyện Phong Điền đến xã Trường Thành, huyện Thới Lai do UBND huyện Phong Điền quản lý. Do đó, hàng năm căn cứ vào kế hoạch thực hiện công tác xây dựng cơ bản của địa phương, UBND huyện Phong Điền có văn bản đề nghị gởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố và các sở, ngành liên quan xem xét, trình UBND thành phố bố trí vốn để thực hiện đầu tư theo trình tự thủ tục quy định. Sở Giao thông Vận tải sẽ hỗ trợ và phối hợp với UBND huyện về mặt pháp lý ngành trong quá trình thực hiện dự án này, cũng như các dự án khác có liên quan đến ngành.

Chia sẻ bài viết