06/12/2022 - 19:16

Ðề nghị tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán, quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ðại biểu HÐND thành phố chất vấn và đề nghị tháo gỡ những vướng mắc trong thanh toán, quyết toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) tại các cơ sở KCB. Nội dung trả lời của Sở Y tế thành phố như sau:

- Về thanh toán, quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2021: Ðến ngày 25-11-2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố đã hoàn thành số liệu giám định chấp nhận thanh toán năm 2021 toàn thành phố. Việc quyết toán và tạm ứng kinh phí KCB BHYT năm 2021 thực hiện đúng theo quy định tại điều 32 Luật BHYT. Tổng chi phí đề nghị thanh toán 1.694.624,77 triệu đồng; tổng chi phí đã giám định, chấp nhận thanh toán 1.682.589 triệu đồng.

-Về thanh toán, quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2022: BHXH thành phố đã tạm ứng 4 quý năm 2022 cho các cơ sở KCB đầy đủ và kịp thời theo quy định, với tổng số tiền là 1.447623 triệu đồng. Chi phí KCB BHYT phát sinh tại các cơ sở KCB đề nghị thanh toán BHYT 6 tháng đầu năm là: 955.548,79 triệu đồng. Do quyết toán năm 2021 chậm nên trong tháng 11 năm 2022 mới thanh quyết toán chi phí KCB BHYT quý I, II năm 2022. BHXH đang tiến hành giám định và thanh quyết toán chi phí KCB BHYT quý III năm 2022 theo quy định.

Về vướng mắc: Quyết toán năm 2021 chậm do chờ Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tính tổng mức thanh toán theo Nghị định số 146/2018/NÐ-CP của Chính phủ. Ðến ngày 5-11-2022, Chính phủ mới ban hành Nghị quyết số 144/NQ-CP cho phép thanh quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2021 bằng chi phí KCB BHYT theo báo cáo quyết toán năm của cơ sở KCB sau khi đã được cơ quan BHXH giám định; phương pháp vô cảm gây tê chưa được quy định giá…

Kiến nghị: Bộ Y tế Ban hành hướng dẫn thanh toán đối với các phẫu thuật sử dụng phương pháp vô cảm gây tê; xây dựng lại cơ cấu giá dịch vụ kỹ thuật thay thế cho Thông tư số 13/2019/TT-BYT, bổ sung đầy đủ các thành phần cấu thành giá dịch vụ kỹ thuật chưa có, như: sửa chữa lớn tài sản cố định, khấu hao tài sản, chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học; bổ sung thêm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí công nghệ thông tin. Ðồng thời, sớm trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi Nghị định số 146/2018/NÐ-CP liên quan đến việc tính tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT đảm bảo tính đúng, tính đủ.

Chia sẻ bài viết