21/03/2019 - 19:56

Ðề nghị được cấp phép xây dựng

Cử tri quận Bình Thủy phản ánh có nhiều trường hợp không được cấp phép xây dựng (đã là đất ODT) vì không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất. Nội dung trả lời của Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) quận Bình Thủy như sau:

Luật Xây dựng 2014 quy định đối với nhà ở riêng lẻ hộ gia đình, cá nhân tại đô thị, điều kiện cấp phép xây dựng phải phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Năm 2015, UBND quận triển khai lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 và được UBND TP Cần Thơ phê duyệt. Trong quá trình triển khai thực hiện, đơn vị tư vấn đã sử dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 (tổng kiểm kê đất đai) làm bản đồ nền để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong thời gian này, có sự biến động lớn về đất đai nên phát sinh tình trạng người dân có đất thổ cư, phù hợp với quy hoạch xây dựng nhưng không đủ điều kiện để xét cấp giấy phép xây dựng.

UBND quận đã có văn bản xin ý kiến Sở TN-MT. Sở TN-MT có văn bản hướng dẫn: “...đối với trường hợp người dân đã được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại đô thị, đề nghị UBND quận Bình Thủy rà soát sự phù hợp các quy định trong việc giải quyết các thủ tục đất đai theo từng thời kỳ. Trường hợp phù hợp với quy hoạch (quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch điểm dân cư nông thôn) đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì chỉ đạo cập nhật vào nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của quận để có cơ sở xem xét các thủ tục đất đai, xây dựng theo thẩm quyền...”.

Hiện nay, công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của quận đang triển khai thực hiện. Phòng TN-MT cùng đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với sở, ngành, các phường cập nhật hiện trạng đúng với bản đồ địa chính do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận đang quản lý để cập nhật đúng với hiện trạng thực tế, làm cơ sở cấp phép xây dựng cho người dân.

Chia sẻ bài viết