22/05/2023 - 19:06

Ðề nghị đầu tư xây dựng cầu đường

Cử tri quận Cái Răng phản ánh các dự án lô số 14A, 14B quy hoạch nhiều năm chưa thực hiện nên cầu, đường trong vùng quy hoạch chưa được đầu tư nâng cấp. Cử tri đề nghị thành phố rà soát, có kế hoạch đầu tư cầu, đường giúp người dân đi lại thuận tiện hơn. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng thành phố như sau:

Trên cơ sở quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Cái Răng, TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1237/QÐ-UBND ngày 23-6-2020), thành phố đang đẩy mạnh lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực theo pháp luật về đầu tư để sớm thực hiện đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị được duyệt.

Trong giai đoạn chưa lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện phát triển đô thị theo kế hoạch phát triển đô thị và quy hoạch đô thị được duyệt, việc quản lý đô thị được thực hiện theo pháp luật về xây dựng hiện hành. Trong đó, việc cung cấp hạ tầng thiết yếu vẫn được tiếp tục đảm bảo theo hiện trạng dân cư trong khu vực. Thành phố ghi nhận yêu cầu của bà con và chuyển ý kiến đến UBND quận Cái Răng nghiên cứu, có kế hoạch giải quyết theo thẩm quyền.

Chia sẻ bài viết