15/06/2024 - 15:16

Ðề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân

Cử tri ở khu tái định cư do Công ty Cổ phần Ðầu tư phát triển đô thị Phi Long đề nghị ngành chức năng đôn đốc chủ đầu tư cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Nguyên nhân chưa cấp giấy chứng nhận cho chủ đầu tư là do thực hiện theo kết luận của Thanh tra thành phố và ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố thì Công ty Cổ phần Ðầu tư phát triển đô thị Phi Long phải thực hiện các nội dung: liên hệ cơ quan có chức năng đo đạc lại toàn bộ ranh giới dự án đã điều chỉnh; liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành điều chỉnh lại ranh giới giao đất toàn bộ dự án; phối hợp UBND quận Cái Răng đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với phần diện tích còn lại của dự án; nộp đủ số tiền phải nộp theo cam kết; liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện thủ tục về đất đai theo quy định (bàn giao 5% quỹ đất còn thiếu, xác định giá tính tiền sử dụng đất, nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận và thực hiện nghĩa vụ tài chính). Ðồng thời, hoàn thành đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án và bàn giao cho địa phương quản lý theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình trước khi lập thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định. Tuy nhiên, do công ty không có người đại diện có đủ thẩm quyền để phối hợp thực hiện nên chưa thực hiện xong các kiến nghị của cơ quan thanh tra.

Giải pháp trong thời gian tới: tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư thực hiện các kiến nghị theo kết luận của Thanh tra thành phố và ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố. Công ty đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các vị trí dự kiến giao quỹ đất cho thành phố, làm cơ sở thu hồi diện tích 5% quỹ đất, thực hiện các thủ tục tiếp theo để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chia sẻ bài viết