21/05/2019 - 20:25

Ðề nghị bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị ngành điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời cho phù hợp với nhu cầu phát triển của thành phố; tổ chức đấu giá vị trí quảng cáo. Nội dung trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) thành phố như sau:

- Về việc tham mưu UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời: Ngày 30-8-2018, UBND thành phố có công văn về việc thống nhất chủ trương xây dựng Đề án “Tuyên truyền, cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2020”. Ngày 14-11-2018, Sở VH-TT&DL đã thực hiện Tờ trình số 4605/TTr-SVHTTDL trình UBND thành phố, về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời giai đoạn 2018-2020”.

- Việc thực hiện đấu giá vị trí quảng cáo: Ngày 12-12-2017, UBND thành phố có công văn giao Sở rà soát lại tất cả quảng cáo trên địa bàn thành phố; sau đó tổ chức đấu thầu từng địa điểm quảng cáo cụ thể. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND thành phố, Sở phối hợp với các ngành chức năng có liên quan thực hiện việc rà soát, quy hoạch lại quảng cáo trên địa bàn và tham mưu thực hiện việc đấu giá các vị trí quảng cáo. Qua rà soát, hiện nay có 175 vị trí quảng cáo trên đất nhà nước quản lý. Trong đó, có 50 vị trí đã triển khai thực hiện, 125 vị trí có quy hoạch cụ thể nhưng chưa giao.

 Ngày 15-11-2018, Sở VH-TT&DL thành phố tổ chức cuộc họp về việc thực hiện đấu giá cho thuê vị trí quảng cáo trên đất thuộc Nhà nước quản lý theo quy hoạch quảng cáo của thành phố. Qua trao đổi, thảo luận, các sở, ngành có liên quan thống nhất trình tự thủ tục, như sau:

- Bước 1: Xây dựng đề án, phương án đấu giá cụ thể đối với các vị trí đem ra đấu giá trình UBND thành phố phê duyệt.

- Bước 2: Đề xuất giá khởi điểm, gửi các sở, ngành có liên quan thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt. 

- Bước 3: Hoàn thành việc đấu giá và lựa chọn đơn vị tư vấn, ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc đấu giá theo quy định.

 

Chia sẻ bài viết