20/05/2022 - 20:47

Ðẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 

(CT) - Sáng 20-5, Ðoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và tin báo, tố giác tội phạm do đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra Ðảng ủy, tập thể lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Cần Thơ. 

Đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm phát biểu kết luận buổi kiểm tra. Ảnh: S.H​

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Lê Cẩm Thoa, Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy, trình bày kết quả tổ chuyên viên kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài liệu trước đó. Các đại biểu đề nghị đơn vị quan tâm hơn đến công tác lập kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng trong đơn vị, theo quy định; công tác kê khai, minh bạch tài sản cần được thực hiện kỹ lưỡng hơn. Bên cạnh đó, quan tâm công tác tiếp công dân của người đứng đầu… Ðơn vị đã trình bày, làm rõ một số nội dung còn hạn chế liên quan công tác lãnh, chỉ đạo trong triển khai, quán triệt các văn bản về PCTN, lãng phí, tiêu cực; công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết KNTC và thực hiện các kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát các cấp và kiểm toán nhà nước.

Thành viên đoàn kiểm tra đóng góp ý kiến.

Năm 2020 đến hết tháng 2-2022, BHXH thành phố đã tổ chức 27 cuộc tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về PCTN, tiêu cực với 1.592 lượt người tham gia; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 10 công chức, viên chức. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về PCTN, lãng phí, tiêu cực và thực hành tiết kiệm đối với các cấp ủy trực thuộc được quan tâm, đã thanh tra 5 cuộc với 9 đơn vị, kiến nghị thu hồi về quỹ BHXH hơn 199 triệu đồng. Trong 2 năm 2020-2021, đơn vị đã tiếp 45 lượt công dân, nhận và giải quyết xong 11 đơn, thư KNTC, phản ánh. Tuy nhiên, việc mở sổ theo dõi công tác tiếp công dân chưa thể hiện đầy đủ các nội dung; chưa mở số theo dõi đối với tin báo, tố giác tội phạm đã chuyển cơ quan chức năng…

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm lưu ý đơn vị cần cụ thể hóa các văn bản Trung ương, Thành ủy về công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường vai trò người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Quan tâm công khai, minh bạch và dân chủ trong mọi hoạt động, nhất là trong công tác cán bộ. Ðồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về PCTN, lãng phí, tiêu cực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Ðơn vị phải xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; thường xuyên thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện các hành vi vụ lợi đối với các loại quỹ; thực hiện tốt chế độ tiếp công dân và giải quyết KNTC…

S.Hà

Chia sẻ bài viết