07/10/2020 - 20:25

Ðảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Ðảng kết nạp 259 đảng viên mới

(CT) - Ngày 7-10, Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Ðảng TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng và triển khai chương trình công tác quý IV năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, đề nghị Ðảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Ðảng thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Ðồng thời, nâng cao chất lượng và phấn đấu các tổ chức cơ sở đảng đều thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; kiện toàn bộ máy tổ chức sau đại hội. Song song đó, thực hiện tốt công tác dân vận và quy chế dân chủ; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng. Ðồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị trong Ðảng bộ Khối rà soát, tìm giải pháp tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2020…

Trong 9 tháng qua, Ðảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Ðảng và các cấp ủy đảng trực thuộc đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở và đại hội Ðảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Ðảng nhiệm kỳ 2020-2025. Ðảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trực thuộc đã củng cố, kiện toàn, sáp nhập, chuyển giao và thành lập các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện đúng quy định; giám sát thường xuyên 3.386 lượt tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và giám sát chuyên đề 23 tổ chức cơ sở đảng. Các cấp ủy kết nạp 259 đảng viên mới, đạt 103,6% kế hoạch năm 2020…

THANH THY

 

Chia sẻ bài viết